Pilestredet skal fornyes

Sporveien forbereder et omfattende arbeid med trikkens infrastruktur, mellom Parkveien og Bislet holdeplass.

Sporveien planlegger å fornye trikkens infrastruktur i Pilestredet. FOTO: Tonje Bergmo/Sporveien.

Fakta om prosjektet

  • Status

    Planlegging

  • Gjelder

    Trikk 17 og 18

  • Byggeperiode

    2024 - 2026

På denne siden

Trikkelinjen fra Jernbanetorget til Rikshospitalet er svært viktig og transporterer et stort antall passasjerer, også til Rikshospitalet og Ullevål sykehus. En fornying av infrastrukturen her er helt nødvendig for å kunne fortsette å kjøre trikk på strekningen. 

Bakgrunn 

Mellom Parkveien og Bislett holdeplass består strekningen av trikkespor fra 1996, som trenger oppgradering. Trikkeskinner og tilhørende utstyr er utslitt og må byttes ut.

Fra Bislett bad til Bislett holdeplass skifter vi ut både inngående og utgående spor.

Trikk i Josefines gate 

Pilestredet er en svært viktig gjennomfartsåre med et høyt antall passasjerer, men strekningen er for trang til å romme både trikker og anleggsarbeid.

For å ivareta reisende, planlegges å etablere Josefines gate som en midlertidig omkjøringstrasé for trikk. Ved å bygge midlertidig trase, unngår man buss for trikk, og de overgangene og ventetiden dette kunne medført for de reisende.

Planlagt oppstart

Trikkesporene vil da gå i begge retninger. De kobles på fra rundkjøring på Bislett, går gjennom Josefines gate og ut i Hegdehaugsveien. Bussholdeplassen som ligger på strekningen flyttes til andre siden av Hegdehaugsveien, bort fra midlertidige trikkespor så lenge trikkene går i Josefines gate.

I byggefasen vil buss 21 gå i rute langs en omkjøringstrassé. Se Ruter.no eller Ruter-appen for mer informasjon om busstrafikken.

Det er planlagt oppstart av anleggsarbeidene i Josefines gate på nyåret, i 2025. Dette er med forbehold om at Bymiljøetaten (BYM) godkjenner trafikken relatert til trafikkbildet i Oslo, når Ring 1 stenges. 

Trikken skal etter planen kjøre gjennom Josefines gate fra sommeren 2025. Under anleggsarbeidet blir det kun tillatt å kjøre til og fra eiendommer. Det vil fortsatt være mulig å kjøre bil på strekningen når sporene er etablert.

Vann og avløpsetatens arbeider

I sammenheng med Sporveiens oppgradering av trikkeinfrastruktur i Pilestredet, skal Vann og avløpsetaten (VAV) skifte ut og rehabilite, blant annet, gamle vannledninger fra 1800-tallet på samme strekning.  Det er en stor fordel for berørte at man gjør disse jobbene samtidig, og dermed slipper graving på strekningen i flere omganger.

Det vil komme mer informasjon også om dette arbeidet.

Gevinster ved ferdigstillelse 

Arbeidet er planlagt ferdigstilt i 2026. Med fornyet infrastruktur skal trikken i Pilestredet kunne passere uhindret i begge retninger. Hensikten med prosjektet er å øke fremkommeligheten for kollektivtrafikken og ruste opp infrastrukturen slik at den tilfredsstiller dagens tekniske krav.

Fornyingen er også sentral for å kunne fortsette å kjøre trikk på strekningen.

Har du spørsmål om prosjektet?

Send oss en e-post og merk gjerne emnefeltet med "Pilestredet" eller "Josefines gate".

Nattarbeid

I forbindelse med Sporveiens fornying av Pilestredet, vil vår entreprenør utføre sporadiske nattarbeider i Josefines gate og i Pilestredet i uke 16 og 17.

I Josefines gate skal det jobbes mellom Pilestredet og Hegdehaugsveien, i Pilestredet mellom rundkjøringen ved Bislet stadion og Grønnegata. 

Arbeidet er ikke definert som sterkt støyende, og vi jobber ikke i innsovningsperioden mellom klokken 23-01.