Fornyelse Lilleakerbanen

Sporveien planlegger fornyelse av kontaktledningsanlegget mellom Thune og Lilleakerveien.

Abbediengen trikkeholdeplass

Kontaktledninger over Abbediengen holdeplass. Foto: Sporveien AS

Fakta om prosjektet

 • Status

  Planlegging

 • Gjelder

  Linje 13

 • Byggeperiode

  2025-2026

På denne siden

Bakgrunn

Kontaktledningsanlegget mellom Thune og Lilleakerveien nærmer seg sin levetid, og tilfredsstiller ikke dagens tekniske krav og standard. Prosjektet planlegger derfor fornyelse av kontaktledningsanlegget for strekningen. Dagens plassering av holdeplasser og eksisterende banearealer vil beholdes. 

Planlagt fremdrift

Byggestart er planlagt til 2025 med ibruktakelse i 2026.

Hva skal gjøres?

 • Fornyelse av kontaktledningsanlegget fra Thune til Lilleakerveien.
 • 8.600 meter med ny kontaktledning
 • Etablering av 160 nye KL-master.
 • Nye fundamenter: 190 stk.
 • Riving av eksisterende master: 260 stk.

Gevinster ved ferdigstillelse

 • Nytt kontaktledningsanlegg for trikk som tilfredsstiller dagens krav.
 • Forlenget levetid for kontaktledningsanlegget sikrer fremtidig fremføring av trikk langs Lilleaker.
 • Nytt kontaktledningsanlegg vil ha en estetisk gevinst med færre master langs traseen enn per i dag.
 • Oppgradert infrastruktur gir redusert risiko for hastighetsbegrensninger og akutte hendelser i forbindelse med fremføring av trikken.​

Trikk på Lilleakerbanen ved Abbediengen. I bakgrunnen skimtes Ullern kirke. Banen med "blåtrikken" ble satt i drift i i mai 1919. Fotograf: B. C. & A. H./ Oslo byarkiv.

Informasjon til naboer

Underveis i byggearbeidene ønsker vi i minst mulig grad å berøre naboer i området. Sporveien vil sørge for å varsle nærmeste naboer underveis gjennom anleggsperioden. I byggefasen vil det periodevis være begrenset fremkommelighet og ulemper knyttet til byggeaktiviteten i området . Avvik i trikketilbudet må påregnes.

Har du spørsmål om prosjektet?

Send oss en e-post, og merk gjerne emnefeltet "Fornyelse Lilleakerbanen".