Bussanlegg

Vi forvalter og utvikler bussanlegg til kollektivtrafikken i Oslo-regionen. Vekst i rutetilbudet og elektrifisering av bussparken skaper stort behov for flere, moderne baser.

Mange busser står parkert foran en verkstedhall. Foto.

Bussanlegget på Mortensrud. Foto: Sporveien AS

Elektrifiserer busstrafikken

Behovet for nye bussanlegg er stort i Oslo og Akershus. Kollektivtrafikken vokser, og elektrifiseringen av bussparken krever mer areal og ladeutstyr. 

Vi forvalter og utvikler bussanlegg for å møte dette behovet. Siden 2019 er det investert nær én milliard kroner i eksisterende og nye anlegg for å legge til rette for full elektrisk drift av busstrafikken i Oslo.

Utslippsfritt også i Akershus

Innen 2028 skal også busstrafikken i deler av Akershus være utslippsfri. Vi støtter Ruter i arbeidet ved å sikre bussanlegg i Akershus. I årene som kommer vil vi rette oppmerksomheten mot å ha nok anlegg med tilstrekkelig kapasitet og god beliggenhet nær linjenettet. Nytt anlegg i Drøbak og utvidelser i Ski er satt i gang, og vi ser etter egnede tomter nord og øst for Oslo. 

Hva er et bussanlegg?

Bussanleggene er basene til bussene og sjåførene, og er stedet de oppholder seg når de ikke er på veien. På bussanleggene blir bussene vasket, vedlikeholdt og klargjort for neste tur. Det inkluderer lading eller påfyll av drivstoff. 

Bussanleggene er også arbeidsplassen til alle som får hjulene på bussene til å gå rundt, for eksempel mekanikere, renholdere og administrativt ansatte.  

Servicehus for bussjåfører

Vi jobber også med å heve kvaliteten på bussjåførenes pausefasiliteter og gjøre arbeidshverdagen deres bedre. Derfor har vi utviklet nye, modulbaserte servicehus med pauserom og toalett. En rekke slik hus er på plass eller planlagt ved busslinjene i Oslo. Andre steder dekker vi behovet for pauserom og toaletter ved å leie lokaler i T-banestasjoner og terminaler. 

Våre bussanlegg

Vi har 11 bussanlegg i Oslo og Akershus. Sammen har de kapasitet til nesten 800 busser. De fleste stedene eier vi både grunnen og anlegget, men på enkelte anlegg er det andre grunneiere.