Temperaturen senkes på T-banen

Temperaturen inne på T-banen er satt ned fra 17 til 15 grader. Nå tar Sporveien flere grep for å spare strøm.

Sporveien tar grep for å spare strøm. Foto: Sporveien

Sporveien tar grep for å spare strøm. Foto: Sporveien.

– Vi gjør de tiltakene vi kan gjøre, og involverer også tiltak som merkes for dem som jobber i Sporveien, sier kommunikasjonssjef i Sporveien, Ina Helen Østby.

De reisende vil nok merke at temperaturen i alle T-banevogner er satt ned til 15 grader, men det gjøres også strømsparingstiltak andre steder.

– Når strømprisene har vært ekstraordinært høye, er det behov for at vi snur alle steiner for å redusere forbruket så langt det går. Vi som jobber i Sporveien kjenner på ansvar og ønsker å bidra inn i energidugnaden og være med på å bidra til å spare strøm, sier Østby.

Det betyr lavere temperaturer i kontorlokalene til Sporveien på Tøyen og i de forskjellige basene for T-banen og trikken. Temperaturen stilles nå inn på maksimalt 20 grader.

Sporveien har allerede gjennomført og igangsatt flere andre grep:

  • Skiftet lyskilder på T-banen fra lysstoffrør til ledlys.
  • Forsterket isolering på basene, som etterisolering av varmerør.
  • Bytte til ledlys på T-banestasjonene og i tunnelen.
  • Reduksjon av temperatur også om bord på trikker

Tre fjerdedeler av Sporveiens totale strømforbruk kommer fra å kjøre T-bane, trikk og elektriske busser.

– Kollektivtrafikk er en energikrevende bransje. Sporveien som drifter bærekraftige trikker, T-baner og busser med strøm som energikilde forbruker like mye strøm som hele Oslo kommune til sammen i løpet av et år. Det ligger et stort ansvar på oss som bruker så mye energi, til å redusere strømforbruket så mye som mulig, sier Østby.

Ina Helen Østby, kommunikasjonssjef i Sporveien, med ullgenser og skjerf på kontoret. Foto: Sporveien

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.