Sporveien ruster seg for fremtiden på banen til Østerås

Sporveien planlegger for fremtidige behov og økt trafikk, og da er det avgjørende at T-banens infrastruktur fungerer best mulig. Derfor oppgraderer og vedlikeholder nå Sporveien Østerås sporvekselparti og sporet mellom Østerås og Eiksmarka i uke 42.

Illustrasjonsfoto av sporvekslene på Østerås med utsikt til Østerås T-banestasjon. Foto: Arne Aasheim, Sporveien

Illustrasjonsfoto av sporvekslene på Østerås med utsikt til Østerås T-banestasjon. Foto: Arne Aasheim, Sporveien.

Arbeidene ved Østerås omfatter flere store vedlikeholdstiltak. Dette er omfattende arbeid som krever driftsavbrudd, derfor blir det satt opp alternativt transporttilbud for de reisende med T-banen.

Sporveien skal:

  • Legge inn fire nye sporveksler, to med bevegelig kryss
  • Skifte ut ballastpukk, sviller og skinner
  • Installere ny vekselvarme
  • Legge inn nye drivmaskiner
  • Tilpasse eksisterende strømskinneanlegg
  • Ombygge signalkiosk med ny strømtilførsel
  • Montere nye installasjoner for fra- og påkobling av strøm til strømskinnene
  • Borre ned jordspyd og legge ny jordingskabel langs sporet

Nye sporveksler skal gi redusert støy

Når man legger inn sporveksler med bevegelige kryss reduseres støyen fra T-banen.

– Dette er et stort prosjekt som er viktig for nåværende og fremtidig drift av T-banen på linje 2. I Sporveien prøver vi å gjennomføre mest mulig vedlikeholdsarbeid mens T-banen er i drift, men noen ganger er arbeidet så omfattende at det krever fullt driftsavbrudd for å få jobben gjort, sier prosjektleder i Sporveien Kyrre Chapman.

God nabo

Sporveien forstår at det kan være krevende å være nærmeste nabo til pågående vedlikeholdsarbeid, og forsøker på best mulig måte å ta hensyn til omgivelsene. I dette prosjektet er det mye som skal gjøres, og arbeidet vil derfor pågå kontinuerlig. Prosjektet har fått støydispensasjon fra Bærum kommune.

–Vi skjønner at dette kan være utfordrende for naboer. Vi forsøker best mulig å ta hensyn til dette, ved å tilrettelegge for at de mest støyende arbeidene blir utført i perioder på døgnet som er minst sårbare for de som blir berørt, sier prosjektleder Kyrre Chapman.

Begrensede parkeringsmuligheter på Østerås T

I forbindelse med vedlikeholdsarbeidet etablerer Sporveien en riggplass på parkeringsområdet på Østerås stasjon. Det andre parkeringsområdet vil brukes som snuplass for buss, og dermed vil parkeringsplassene ved stasjonen være stengt for publikum i perioden arbeidene pågår. Bærum kommune oppretter to alternative parkeringsplasser. En parkering er ved Østerås barnehage, mellom Solbakken sykehjem og utenfor Østerås skoles skolegård. Den andre er ved Eiksveien 73, som er tidligere Østerås bo- og behandlingssenter.

I forbindelse med arbeidene blir det buss for T-bane 15.-23. oktober, og reisende bes følge med på informasjon fra Ruter om alternativt reisetilbud.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.