Nok en designpris til Sporveien for de nye trikkene

Kanskje har du lagt merke til at trikkene i Oslo har et vennlig utseende? At de nærmest smiler til deg i byen, og er lettere tilgjengelig for alle som ønsker å gå ombord? Designet applauderes nå i form av nok en gjev designpris, nemlig DOGA-merket fo

Den nye Oslo-trikken. Foto: Sporveien

Den nye Oslo-trikken. Foto: Sporveien.

DOGA-merket er Norges viktigste anerkjennelse til virksomheter og utøvere som bruker design og arkitektur til å skape verdi for miljø, samfunn og økonomi, og har røtter tilbake til 1960-tallet. Dette merket tildeles nå Sporveien for de nye trikkene i Oslo. Årets prisutdeling finner sted i Oslo torsdag 14. mars.

– Det er vel fortjent at den nye trikken mottar DOGA-merket. Trikken er en del av byens grønne identitet, et skikkelig Oslo-symbol i bybildet. Med de nye trikkene forbedrer vi kollektivtilbudet i byen vår. De har plass til langt flere passasjerer og har bedre tilgjengelighet slik at alle har mulighet til å reise kollektivt, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Marit Vea.

DOGA-merket logo

Trikk uten trapper og trange passasjer

Oslofolk elsker trikken, men hele trikkeparken i Oslo var klar for utskiftning og oppdraget Sporveien fikk fra Oslo kommune var å anskaffe en standard trikk som kunne tilpasses til Oslo. Stadig flere kollektivreisende betydde at kapasiteten var i ferd med å sprenges, mens trange dører og høye trappetrinn gjorde det vanskelig for mange reisende å komme seg av og på trikken.

Sporveien, sammen med administrasjonsselskapet Ruter og designbyrået Designit, tok oppdraget med å kjøpe inn 87 nye trikker til hovedstadens kollektivreisende.

For å være sikker på at trikken skulle komme alle til gode, ble brukermedvirkning og designdrevet innovasjonsmetodikk plassert i kjernen av anskaffelsesprosessen:

– Målbildet var at trikken skulle være for alle, slik at vi kunne tilby bærekraftig mobilitet til alle som ønsker å reise kollektivt i byen vår. Med de nye trikkene kan nå også alle med rullator, barnevogn og rullestol enkelt reise kollektivt; det er en stor forbedring sammenlignet med de eldre trikkene vi har hatt frem til nå – og det gjør oss i stand til å tilby et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud til dobbelt så mange reisende som tidligere, siden vi både får større og flere trikker. Trikken skaper også byrom, en hyggeligere by, ved at den trenger mindre plass for å frakte mange flere mennesker, og passer godt sammen med de myke trafikantene slik vi for eksempel ser på rådhusplassen, sier Birte Sjule, konsernsjef i Sporveien.

Med i innkjøpsprosessen var også et stjernelag av landets interesseorganisasjoner, blant annet Norges handikapforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Blindeforbundet og Hørselshemmedes Landsforbund. Byens befolkning ble også involvert i alle faser av trikkeanskaffelsen. Det ble også trikkens ansatte, blant andre trikkeførere, renholdere, serviceteknikere og billettkontrollører.

– Prosjektet er et sterkt bevis på hvordan designfagene kan bidra til bedre anskaffelser både i privat og offentlig sektor. En grundig prosess med omfattende brukermedvirkning, prototyping og testing har resultert i en moderne og effektiv trikk som virkelig tar universell utforming på alvor. Dette gir store samfunnsmessig gevinster. Vi håper det vil inspirere andre til å tenke nytt rundt anskaffelsesprosesser, uttaler DOGA-juryen.

Designsamarbeid

De nye trikkene er produsert av det spanske selskapet CAF. Design og brukerinvolvering har vært sentralt gjennom hele prosjektet, allerede fra kravspesifikasjonen i anskaffelsesprosjektet ledet av Sporveien.

Resultatet er nye trikker i Oslo med en rekke innovative og universelle løsninger som kommer alle til gode. De nye trikkene har ikke bare et vennlig design, men også en svært brukervennlig utforming som gjør trikkene effektiv i bruk med korte holdeplassopphold og god flyt ombord, bedre tilgjengelighet for alle reisende med flatt gulv og universell utforming som ivaretar også blinde og svaksynte på en god måte.

– Hva skulle til for at alle skulle kunne reise med trikkene? Det fikk prosjektet innsikt i igjennom å benytte designprosesser fra start til slutt i arbeidet med å anskaffe nye trikker. Å ta verifiserte valg basert på innsikt i kundenes behov, de ansattes førstehåndskunnskap om trikken som jo er deres arbeidsplass, og profesjonell bruk av designkompetanse og brukermedvirkningsprosesser har gitt et godt resultat. De nye trikkene er resultat av et skikkelig godt samarbeid mellom flere aktører i kollektivtrafikken, sier Ellen Rogde, administrerende direktør i Sporveien Trikken.

De nye trikkene har mange, store dører, flate gulv og digitale skjermer i en høyde slik at alle reisende kan se dem, gode kontrastfarger, flere dedikerte områder til rullestol og barnevogn, lyst og luftig interiør, store vindusflater, dedikerte seter nærme dørene for de som er dårlige til bens og egne knapper å trykke på slik at dørene holder seg åpne lengre; rett og slett en trikk som er reisevennlig for alle som ønsker å benytte den.

Det er lavgulv i hele trikken. Foto: Sporveien

Prisdryss

Tidligere i år høstet også de nye trikkene honnør for designet, da trikkene kunne motta Innovasjonsprisen for inkluderende design:

På scenen etter å ha mottatt prisen for inkluderende design i kategori transport står representanter fra Sporveien, Designit, Ruter og trikkeleverandøren CAF. Foto: Sporveien

---------------------------------------------------------


Prisutdeling og fagdag på DOGA 14. mars 2024

Torsdag 14. mars inviterer DOGA til en inspirerende fagdag, feiring og møteplass for deg som er interessert i det som rører seg innenfor design, arkitektur, byutvikling og innovasjon.

Gjennom dagen vil du bli bedre kjent med de 18 prosjektene som tildeles DOGA-merket for design og arkitektur i år. Bak hvert av disse prosjektene står kreative, visjonære og uredde mennesker som vil dele av sine erfaringer.

Påmeldingslenke: DOGA-merket: Det beste av norsk design og arkitektur - Mar 14, 2024 | Checkin (åpnes i ny fane)

Les mer om DOGA-merket og påmelding: DOGA-merket: Det beste av norsk design og arkitektur | DOGA (åpnes i ny fane)

Program, 14. mars

Hallen, DOGA, Hausmanns gate 16, Oslo

09:30 – Dørene åpner

10:00 – Velkomstseanse

10:30
Tema 1: Design for å skape verdi i næringslivet og støtte grønn omstilling

Presentasjoner av relaterte prosjekter, overrekkelser og andre relevante innslag

12:00 Lunsjpause

13:00
Tema 2: Designmetodikk, tverrfaglig kompetanse og brukerfokus for økt innovasjonsevne i offentlige sektor

Presentasjoner av relaterte prosjekter, overrekkelser og andre relevante innslag

14:15 Pause

14:45
Tema 3: Arkitektur og design for attraktive og bærekraftige byer og tettsteder
Presentasjoner av relaterte prosjekter, overrekkelser og andre relevante innslag

16:00 Aperitiff og tapas

17:00
DOGA-merket nykommer – møt morgendagens designere og arkitekter

Presentasjoner av årets Nykommere, overrekkelser og andre relevante innslag

19:00 Programslutt. Vi legger opp til videre festligheter enten på DOGA eller hos samarbeidspartner.

* Merk at omtale av tematikker og tidspunkter er under arbeid og kan endres – programomrisset er lagt ved for å gi dere et bilde av dagen.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.