Designpris til den nye Oslo-trikken

– Vi har fått det til! En inkluderende trikk for alle reisende i Oslo, sier Birte Sjule, konsernsjef i Sporveien.

Lavgulv i alle trikker gjør det enkelt for de på hjul og trille rett inn. Foto: Sporveien

Lavgulv i alle trikker gjør det enkelt for de på hjul og trille rett inn. Foto: Sporveien.

– Alt arbeidet som nedlagt i «brukermedvirkning» i anskaffelsen av de nye trikkene har resultert i et fremkomstmiddel som er tilgjengelig og universelt utformet, til glede for reisende og medarbeidere, legger hun til.

Denne måneden deler DOGA (Design og Arkitektur Norge) ut Innovasjonsprisen for inkluderende design for femte gang siden 2011. Prisen er en del av regjeringens handlingsplan for universell utforming, som koordineres av Kultur- og likestillingsdepartementet.

Sporveien mottar designprisen fra DOGA for den nye Oslo-trikken. De nye trikkene er kategorivinner innenfor «Transport».

Trikkebestilling fra Oslo kommune

Da bestillingen kom fra Oslo kommune om å bestille nye trikker til Oslo, satt Sporveien og Ruter med bistand fra Designit i gang et omfattende arbeid som inkluderte mange brukergrupper og organisasjoner i Oslo. Mange avgjørelser skulle tas, og samarbeidspartnerne forsto raskt at ikke alt kan bestemmes gjennom noen setninger og tegninger på papir.

– I trikkeanskaffelsen ligger det like mye innovasjon i prosessen som i den endelige løsningen. Reisende og ansattes erfaringer og innspill har vært i fokus fra start. Universell utforming på trikken og tanken om at trikken skal være for alle var et førende prinsipp helt fra forprosjektet, sier Anders Wergeland, prosjektsjef for trikkeanskaffelsen som ledes av Sporveien.

En målsetning har vært å få til en trikk med så stor kapasitet og så korte holdeplassopphold som mulig. Tilbakemeldingene Sporveien har fått fra publikum er at den nye trikken oppleves som romslig, selv i rushtiden. At trikken ikke har trapper, gjør det enklere for alle å gå av og på. Og flere dører gjør at folk kommer seg av og på raskere.

– Nye og universelt utformede trikker gjør at vi kan tilby 100 millioner grønne og effektive trikkereiser i årene som kommer. Det er en dobling i antall reiser sammenlignet med i dag. Jeg opplever det som ekstra viktig at vi med de nye trikkene gjør det enda enklere og bedre å reise med trikken for alle, også de som ikke like enkelt kan reise med de to eldre trikketypene vi har i dag. Det er vesentlig at vi kan tilby bærekraftig mobilitet for alle, for å lykkes med å utvikle kollektivtrafikken i Oslo på en god måte, sier Birte Sjule, konsernsjef i Sporveien.

Noen av målene med de nye trikkene var å forbedre brukeropplevelsen, øke kapasiteten og bedre flyten. I stedet for å sette alle premissene kun basert på tekniske krav i konkurransegrunnlaget, så ble det i tillegg satt funksjonskrav basert på hva de reisende og ansatte hadde behov for.

Brukerinvolvering har vært vesentlig i anskaffelsen av de nye trikkene

En rekke organisasjoner og brukergrupper har medvirket til brukerinvolvering under anskaffelsen av produktet som nå kjører rundt i Oslos gater.

– Denne prisen viser at å jobbe grundig med brukermedvirkning gir bedre løsninger til alle, og bidrar til at flere kunder får deltatt i samfunnet gjennom kollektivtilbudet, sier administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.

Takket være dette samarbeidet har Oslo fått en inkluderende og reisevennlig trikk. Sporveien er svært takknemlige for samarbeidet vi har hatt med alle som har bidratt. Tusen takk til alle som har bidratt:

Eksterne:

• Norges Handikapforbund

• Norges Blindeforbund

• Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

• Hørselshemmedes Landsforbund

• Norsk Revmatikerforbund

• Gravide, eldre, barnefamilier og andre grupper reisende

Interne:

• Renholdspersonell, vognførere, mekanikere, trafikkledere, IT-personell, andre ansatte innen drift og infrastruktur

– I trikkeanskaffelsen ligger det like mye innovasjon i prosessen som i den endelige løsningen. Reisende og ansattes erfaringer og innspill har vært i fokus fra start. Universell utforming på trikken og tanken om at trikken skal være for alle var et førende prinsipp helt fra forprosjektet, sier prosjektsjef for de nye trikkene, Anders Wergeland.

Det unike med designet av de nye Oslo-trikkene

- De nye trikkene ser vennlige og moderne ut. Samtidig så kjenner jeg igjen farge og designelementer fra de gamle trikkene, sier en trikkereisende innbygger i Oslo i en av evalueringene underveis i prosjektet.

- Det er stor forskjell på kapasiteten (i de nye trikkene, sammenlignet med de gamle) i positive forstand. Den kan jo ta med seg en hel fotballstadion. Den er ekstremt effektiv. Jeg har regnet ut at jeg sparer cirka seks sekunder per holdeplass! sier en fornøyd trikkefører.

- Jeg kjører med «lavere skuldre» når jeg kjører SL18 (den nye trikken), den har en fin og oversiktlig førerplass, sier vognfører av den nye trikken.

• Lavgulvstrikkene er tilgjengelig for en mye større del av befolkningen enn de to gamle trikketypene. SL79 (den eldste av dagens trikker) har trappetrinn ved på- og avstigning, mens SL95 (den nyeste av trikkene som skal byttes ut) har en rekke trinn og snublefarer gjennom trikken. Lavgulvet og det trinnløse inngangsparti i de nye trikkene er nyskapende og gjør det lettere både for ansatte og passasjerer å gå på, av, og rundt i trikken.

• Bedre plass innvendig til flere reisende. Trikkeførere nevner at større mengder reisende på plattformen ikke lenger er like utfordrende. Folk med rullestol eller barnevogn trenger ikke lenger bli etterlatt på holdeplassen av en stappfull trikk.

• De nye trikkene har knapt noen fester i gulvet (svevende seter, løftede håndtak etc). Trikke renholdspersonell er meget fornøyde da dette gjør det mye lettere å jobbe med, å holde rent. Særlig med tanke på bruk av nal om vinteren med store mengder snø, slaps, salt, grus og smeltevann.

• Lyst interiør og en ryddig fargepalett som gjør det lettere å identifisere viktige områder og informasjon. Større vinduer gir muligheter for å oppleve Oslo i løpet av reisen. Særlig reisende med barn poengterer at de nye trikkene føles mer som en opplevelse enn en forflytning.

• Prioriterte seter er plassert rett ved inngang, uten skillevegg, slik at man lett og smidig kan sette seg ved hjelp av håndtak ved inngangen.

• Leneseter ved belgen/leddet gjør den til et attraktivt område å stå i og sikrer bedre passasjerflyt ombord.

• Innovativ kombinasjon av lenesete for stående og nakkestøtte til rullestolbrukere.

• Flere og bredere dører enn standardversjonen av URBOS 100 plattformen (leverandørens trikkeplattform).

• Bedre visuell merking og lyd gjør det lett å finne dørene og sikre at man er på rett trikk.

• Større skjermer både inn- og utvendig sikrer tilgang til reiseinformasjon for alle.

• Eksteriør som gir den relativt store trikken en mer vennlig identitet (rund snute).

• Tilpasset knapp til rullestolbrukere og andre som trenger lenger tid til på/avstigning.

• Ny teknologi hjelper førerne til å kjøre bedre og mere smidig. Gyroteknologi hjelper fører til ikke å akselerere før man er ute av svingen, “jerk-kontroll” assisterer hvor kraftig trikken akselererer og en ny bremsestrategi skal sørge for mykere oppbremsing. Dette gjør det tryggere for passasjerene med tanke på risiko for å falle ombord ved stopp og start for trikken.

• Leverandøren CAF poengterte at de særlig synes plassering og utforming av multifunksjonsområdet som innovativt. Denne testede og implementerte løsningen har bidratt til å sette en nye standard for tilgjengelighet og har senere blitt vurdert benyttet i andre trikkeprosjekter verden over.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.