Nå kommer neste generasjons T-bane til Oslo

Sporveien har signert avtale med Siemens Mobility om levering av et nytt og moderne signalsystem for å digitalisere og effektivisere T-banen i Oslo.

Foran f.v. Cato Hellesjø, sporveissjef, Lars Johan Andresen, CEO Siemens Mobility AS, Marc Ludwig, Head of RI MT i Siemens Mobility GmbH. Bak f.v. Per Magne Mathisen, konserndirektør for infrastruktur og eiendom i Sporveien og Sirin Stav, byråd iOslo

Foran f.v. Cato Hellesjø, sporveissjef, Lars Johan Andresen, CEO Siemens Mobility AS, Marc Ludwig, Head of RI MT i Siemens Mobility GmbH. Bak f.v. Per Magne Mathisen, konserndirektør for infrastruktur og eiendom i Sporveien og Sirin Stav, byråd iOslo.

– Dette er den største fornyelsen på T-banen i Oslo. I tillegg til at T-banen nå får høyere kapasitet og bedre styring av trafikken i hele T-banenettet, er investeringen også en forutsetning for andre store kollektivsatsinger, som Fornebubanen, nye Majorstuen T-baneknutepunkt og nye T-banetog. Sporveien bygger nå fremtidens T-bane, og det er avgjørende for både folk og klima i framtidas Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Store deler av dagens signalsystemer baserer seg på releteknologi fra 1960-tallet, en teknologi som har gått ut på dato og må skiftes ut. I 2019 besluttet bystyret i Oslo å investere i et nytt signalsystem med CBTC-teknologi (Communications Based Train Control) til T-banen i Oslo med en styringsramme på 5,4 milliarder kroner.

- Jeg er glad for at vi endelig får på plass et nytt signalanlegg for T-banen. Med et nytt anlegg får vi opptil 8 flere avganger i timen og et enda bedre kollektivtilbud til Oslofolk, slik at flere velger miljøvennlig kollektivtransport i stedet for bil. Det er viktig for å kutte utslipp og sikre en tryggere by for små og store til fots og på sykkel. For å nå Oslos ambisiøse klimamål må vi styrke kollektivtilbudet, og T-banen er selve ryggraden i transportsystemet. I et normalår gjennomføres det nær 120 millioner klimavennlige reiser med T-banen, sier Sirin Stav (MDG), byråd for miljø og samferdsel.

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, Sirin Stav, foran dagens signalanlegg hos Sporveien. Releene fra 60-tallet skal nå byttes ut med ny, moderne teknologi. 

CBTC-teknologien revolusjonerer T-banen i Oslo

– Med denne investeringen legger vi til rette for fremtidens T-bane, sier konsernsjef i Sporveien, Cato Hellesjø. Med CBTC-teknologien revolusjonerer vi T-banen i Oslo og får et moderne digitalt system for halvautomatisk togstyring, med høyere kapasitet og bedre trafikkflyt, sier Hellesjø. I samspill med fører og trafikksentral tilpasser CBTC-systemet farten og reduserer avstanden mellom T-banetogene. Det gjør at trafikken flyter jevnere og raskere og T-banen kan ha flere tog i drift samtidig, med enda bedre punktlighet. CBTC er i dag standard når nye T-baner bygges, sier Hellesjø.
Se høyoppløselige illustrasjoner, samt nedlastbar video vedlagt/under.


Bærekraftig og energieffektivt

– CBTC-satsingen er en sentral brikke i Sporveiens bærekraftsatsing, sier konserndirektør for Infrastruktur og prosjekter i Sporveien, Per Magne Mathisen. Den nye teknologien gjør det mulig å kjøre flere og mer presise avganger på samme infrastruktur. Med halvautomatisk kjøring oppnår vi samtidig jevnere kjøring, og dermed mer energieffektiv drift av T-banen.

Skal holde sammen i over 30 år

Med et sammenhengende linjenettverk og en T-bane i sterk utvikling er det avgjørende å ha ett system fra én leverandør som kan benyttes på hele T-banen, gjennom hele det nye systemets levetid. Avtalen Sporveien nå inngår med Simens Mobility er avgjørende for å sikre én totalleverandør og strategisk samarbeidspart i utviklingen av kollektivtilbudet i Oslo.

Leveransen omfatter design, utvikling og installasjon av det nye systemet på hele T-banenettet, inkludert Fornebubanen. Dette omfatter også implementering i passasjertog, arbeidsmaskiner og trafikkledersentralen, samt vedlikehold i 25 år etter godkjent systemleveranse. Innføringen vil foregå trinnvis, der strekning for strekning utrustes med CBTC-teknologi, med Fornebubanens fremdriftsplan som førende premiss.

– Verdens ledende teknologiselskaper har kjempet om å få bygge fremtidens T-bane i Oslo. Vi har i denne konkurransen vært i den heldige situasjonen å motta flere solide tilbud som møter byens behov og Sporveiens høye krav. Vi er svært tilfredse med å ha landet en avtale med Siemens Mobility som vinner av konkurransen. Dette er en anerkjent leverandør med omfattende og relevant erfaring, som kommer til Oslo med en solid og utprøvd løsning. Samtidig vil vi gjerne takke leverandørene som ikke vant frem for svært godt samarbeid gjennom mange år med forberedelser og gjennomføring av denne konkurransen, sier prosjektsjef CBTC Erik Leenderts i Sporveien.

T-banen i Oslo er i verdensklasse – nå blir den enda bedre

T-banen i Oslo er høyt rangert på internasjonale målinger. Sporveien driver effektivt, utnytter vognparken godt og kjører med høy frekvens på kritiske strekninger. Det nye signalsystemet legger til rette for å øke effektiviteten ytterligere, og utnytte potensialet som kommer med Fornebubanen og de andre store prosjektene. CBTC-satsingen er derfor sentral i Sporveiens langsiktige videre utvikling av byens kollektivtilbud.

Vi er både stolte og svært glade for at Sporveien gir oss tillit til å levere et nytt digitalt signalanlegg for T-banen i Oslo. Vår løsning vil bidra til økt pålitelighet, tilgjengelighet og effektivitet av T-banen, og kombinert med økt kapasitet vil den gjøre T-banen mer attraktiv for alle de passasjerene som reiser med den jevnlig. Dette er et stort og viktig prosjekt både for oss og Sporveien, og med vår lange erfaring fra tilsvarende prosjekter er jeg sikker på at vi sammen vil lykkes, sier CEO Michael Peter i Siemens Mobility.

Fakta om nytt signalsystem CBTC for T-banen:

  • Sporveien skal bygge et nytt signalsystem med CBTC-teknologi. CBTC står for Communication Based train Control, eller kommunikasjonsbasert togstyring. Det er et system for helhetlig styring og sikring av trafikken, basert på trådløs kommunikasjon mellom tog og infrastruktur.
  • Det nye systemet gjør T-banen mer robust, med lavere risiko for feil og høyere grad av sikkerhet. Teknologien er i dag bransjestandard, og er allerede i bruk i New York, Paris, London, Madrid, København og en rekke andre store byer.
  • Med det nye signalsystemet får T-banen ett felles system på alle linjer, tilrettelagt for videre utvikling av T-banen.
  • Teknologien gjør det blant annet mulig å kjøre med kortere avstand mellom T-banetogene. Dermed flyter trafikken jevnere og raskere, med flere og mer presise avganger enn det som er mulig med dagens signalsystemer.
  • Prosjektet har en styringsramme på 5,4 milliarder kroner.

Om Siemens Mobility

Siemens Mobility er et globalt og heleid selskap av Siemens AG, og er fremst i verden på bærekraftig og grønn mobilitet. I mer enn 160 år har Siemens Mobility utviklet innovativ teknologi og løsninger for å bidra til at det blir mer attraktivt å reise kollektivt. I Norge leverer Siemens Mobility blant annet det nye digitale signalsystemet ERTMS til Bane NOR, og har også levert hele T-bane flåten til Sporveien i Oslo. Siemens Mobility har en global omsetning på 9,2 milliarder euro og 39.500 ansatte. I Norge har Siemens Mobility om lag 140 ansatte og omsetter for rundt en milliard kroner. Les mer på www.siemens.com/mobility (åpnes i ny fane)


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.