Nå er det Sporveisdikt på trikk og T-bane

Fredag ble Sporveisdikt lansert; utvalgte dikt presenteres ombord i trikken og T-banen i tiden fremover. Målet er å ta poesi ut i byen. Prosjektet støttes av Kulturrådet og organiseres av Den norske Forfatterforening og Sporveien.

Byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo kommune, Omar Samy Gamal, klipper bånd for å markere åpningen. Foto: Sporveien AS

Byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo kommune, Omar Samy Gamal, klipper bånd for å markere åpningen. Foto: Sporveien AS.


Sporveisdikt ble lansert fredag 10. mars i Sporveispassasjen på Jernbanetorget T-banestasjon. Det var diktopplesning ved forfatterne og selve åpningen ble gjennomført ved byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo kommune, Omar Samy Gamal. Sporveispassasjen ligger mellom østgående og vestgående plattform på T-banestasjonen og benyttes blant annet til kulturformidling.

– Kultur skal være for alle. Vi bruker mye av fellesskapets penger på å støtte et levende kulturliv i byen vår. Da er det også viktig å sørge for at kunst er tilgjengelig for alle, til og med når vi ikke oppsøker den selv. Mange som ikke ville dratt på en poesikveld eller kjøpt en diktsamling kommer til å bli møtt med dikt på banen, på trikken, og midt i morgenrushet på Jernbanetorget. Det er skikkelig kult, sier byråden.

Poesien når ut til mange

Plakatene på trikk og T-bane når om lag en halv million mennesker hver eneste dag. I tillegg vises diktene i på utvalgte T-banestasjoner.

– Sporveien har et viktig oppdrag med å frakte folk dit de skal hver eneste dag, og betyr på den måten mye for mange i hovedstadsområdet. Sporveien ønsker å ta samfunnsansvar ved å skape en god tur, og legge til rette for at trikkene, T-banene og stasjonene våre oppleves som gode byrom for formidling av kulturopplevelser til Oslos innbyggere. Vi er derfor veldig glade for å kunne gi byen denne gaven i form av utvalgte dikt om bord på våre T-baner, trikker og utvalgte T-banestasjoner, sier Torgeir Kristiansen, Sporveiens konserndirektør for kommunikasjon og samfunn.

Foreløpig har Kulturrådet gitt nok støtte til at prosjektet kan gå i seks runder i løpet av i år og neste år.  Hvis dette er vellykket, vil Den norske Forfatterforening og Sporveien søke om støtte for å videreføre prosjektet. 

Sporveisdikt bidrar til at flere ser og opplever poesi

De fire diktene i første runde henger fra 7. mars til 21. mars.  I løpet av 2023 vil det være to runder til med Sporveisdikt, samt tre nye runder i 2024. Diktene profileres også på Sporveiens Instagramkonto.

Heidi Marie Kriznik er leder i Den norske Forfatterforening. Det er Forfatterforeningen som har satt ned utvalget som velger dikt.

– Det er ikke nok at poesien er tilgjengelig, den må løftes frem og pekes på. Sporveisdikt bidrar til at flere ser og opplever poesien, den kommer folk i møte, sier hun.

Diktene i første runde

Diktene som skal henge på trikker, T-baner og T-banestasjoner i mars er skrevet av Brynjulf Jung Tjønn (1980), Nils Chr. Moe-Repstad (1972 – 2022), Sarah Zahid (1996) og Geir Halnes (1976). Diktene er blitt valgt ut av lyrikerne Steinar Opstad, Kjersti Bjørkmo, og Alexander Fallo. Dette utvalget er også ansvarlig for å velge ut dikt for de neste rundene.

Utvalgsleder Steinar Opstad sier at:

«Sporveisdikt satser på å presentere dikt som kan engasjere og gi en god leseropplevelse til byens reisende i en ofte travel hverdag. Det handler om å synliggjøre lyrikken, som gjerne kommer i bakgrunnen av den mer kommersielle litteraturen.

Dikterne som representeres med dikt som får henge på plakat på trikk og T- bane har ulike aldre, bakgrunn, etnisitet, kjønn, målform og legning, og de viser også mangfoldet innenfor selve lyrikksjangeren. Her stilles den muntlige og direkte poesien ut like mye som den mer abstrakte og høystemte. Målet er at flest mulige lyriske uttrykksformer skal komme passasjerene til gode, hva enten de bor i byen eller er tilreisende.

Et dikt kan leses raskt, men kan gi like mye innsikt som en hel roman. Et dikt kan forandre et menneskes liv i løpet av noen få sekunder, minutter eller den tiden det tar å gjøre en mindre eller lengre reise.»

Bakgrunn

Dikt på T-bane og trikk ble først gjennomført i prosjektet Dikt underveis, en formidlingskampanje for poesi på trikk og T-bane i Stor-Oslo. Dette var en veldig populær satsing som gikk fra 1995 til 2017.  Dikt underveis var inspirert av «Poems on the underground» fra London. Målet var å overraske med dikt på et uvant sted.

Om Den norske Forfatterforening

Den norske Forfatterforening organiserer forfattere av skjønnlitterære bøker for voksne. Foreningen ble grunnlagt i 1893, og har per i dag cirka 700 medlemmer. Formålet er å verne og fremme norsk litteratur og ivareta de norske forfatteres interesser.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.