Foto- og filmtillatelse

Det er stor interesse for å gjøre filmopptak og fotografering på våre transportmidler, stasjoner og holdeplasser. For å ivareta sikkerheten, må alle som ønsker å gjøre foto- og filmopptak søke om tillatelse først.

Søk om foto- og filmtillatelse

Her kan du fylle ut søknadsskjema for foto- og filmtillatelse.