Foto- og filmtillatelse

Skjema for foto- og filmtillatelse

Hva, hvor og når?

Hva, hvor og når?

Hvor skal du filme eller fotografere?

For å kunne godkjenne din søknad er det viktig at du har blitt kjent med våre regler for et slikt arbeid.

  • Sikkerheten må ivaretas under opptak/fotografering. Gul sperrelinje (T-banen) må respekteres. Sporveien har rett til å avbryte oppdraget dersom drifts- eller sikkerhetsmessige forhold skulle tilsi det.
  • Arbeidet skal ikke forsinke Sporveiens drift og de reisende må ikke forstyrres.
  • Opptakene og bruken av opptakene skal ikke påvirke Sporveiens omdømme i negativ retning.

For å kunne godkjenne din søknad er det viktig at du har blitt kjent med våre regler for et slikt arbeid.

  • Sikkerheten må ivaretas under opptak/fotografering. Gul sperrelinje (T-banen) må respekteres. Sporveien har rett til å avbryte oppdraget dersom drifts- eller sikkerhetsmessige forhold skulle tilsi det.
  • Arbeidet skal ikke forsinke Sporveiens drift og de reisende må ikke forstyrres.
  • Opptakene og bruken av opptakene skal ikke påvirke Sporveiens omdømme i negativ retning.
Jeg har lest, forstått og godtar reglene for film- og fotoopptak på Sporveiens område