Prøvekjøring med kamera i front av T-bane arbeidsvogn

Sporveien AS planlegger å ta i bruk et nytt datainnsamlingsverktøy for innsamling av data om infrastrukturen vår. Dette innebærer en kameraløsning i front på utvalgte T-banevogner. I den forbindelse skal vi foreta prøvekjøring med kamera.

Vi per nå ikke planlagt flere prøvekjøringer.

Tidligere prøvekjøringer:
•    17. april - på alle linjer. 
•    8. mars - på alle linjer. 
•    29. februar og 1. mars - på linje 1, linje 4 og Ringen.

Alle T-banelinjene skal prøvekjøres en eller to ganger. Dato for de ulike linjene oppdateres fortløpende.

Formålet med prøvekjøringen

  • Formålet med å installere kamera er oppfølging av nødvendig tilstandsvedlikehold av T-banelinjen.
  • Formålet med prøvekjøringen er å kartlegge muligheter og begrensinger, herunder behov for tiltak, før verktøyet tas i bruk i større skala.
  • Hensikten er ikke å samle inn og behandle personopplysninger. Det må likevel regnes med at tilfeldige personer, typisk individer som oppholder seg på eller i nærheten av skinnegangen vil bli fanget opp.

Behandling av personopplysninger

I den grad det vil bli behandlet personopplysninger vil dette ha grunnlag i våre berettigede interesser knyttet til oppfølging av nødvendig vedlikehold. Billedtakingen som skjer i forbindelse med prøvekjøringen vil være underlagt streng tilgangskontroll og vil slettes etter kort tid, og straks formålet med prøvekjøringen er oppfylt.  

Hvem har tilgang til opptakene?

Opptakene vil kun benyttes av Sporveien og deles med vår leverandør, som vi har databehandleravtale med, som grunnlag for beslutninger om hvordan tiltaket skal utformes videre. Dette kan for eksempel knytte seg til hvordan vinkelen på kameraet skal være og hvilke tiltak som skal implementeres, herunder for å ivareta personvernhensyn.

Kontaktpunkt ved spørsmål

Publikum som har spørsmål til dette kan ta kontakt på med Sporveien på epost til firmapost@sporveien.com. Merk eposten med «prøvekjøring med kamera» i emnefeltet.

For mer informasjon om vår behandling av personopplysninger og de registrertes rettigheter, se Sporveiens personvernerklæring:
Personvernerklæring.