En moderne og pålitelig vognpark

Vi oppgraderer vognmateriellet kontinuerlig. Samtidig sparer vi til nye investeringer. Slik holder vi flest mulig vogner i trafikk, leverer høy regularitet og sikrer at vi kan skape gode reiseopplevelser langt inn i fremtiden.

T-banen, Ryen, servicespor

Sporveien Vognmateriell eier trikkene og T-banevognene til Sporveien. Foto: Sporveien AS

Trikkene og T-banetogene som ruller på linjene i Oslo er svært verdifulle, både for deg som reiser og målt i kroner og øre. Derfor jobber vi systematisk med å ta vare på det vognmateriellet vi har og forberede oss på at trikkene og T-banetogene én dag må erstattes med nye.

Langsiktig vedlikehold og sparing

Måten vi gjør det på, er å drive godt vedlikehold av trikker og T-banetog og samtidig sette av penger til å kjøpe inn nye vogner når det blir nødvendig. 

Kort forklart fungerer dette slik: 

  • Operatørselskapene Trikken og T-banen leier vogner av selskapet Sporveien Vognmateriell.
  • Vognleien skal dekke vedlikehold og oppgraderinger og sparing til nytt materiell.
  • Sporveien Vognmateriell planlegger vedlikehold og oppgraderinger i tett samarbeid med andre deler av konsernet og betaler for å få det utført.
  • Overskuddet fra Sporveien Vognmateriell, det vil si vognleie minus vedlikeholdskostnader, blir hvert år overført til et fond, kalt vognanskaffelsesfondet. 
  • Midler fra fondet blir utelukkende brukt til å finansiere kjøp av nye trikker og T-banevogner eller store oppgraderinger i kollektivsystemet. 

Denne måten å jobbe på gjør at vi kan arbeide metodisk og langsiktig med å ta vare på verdiene i kollektivsystemet og forlenge levetiden til materiellet vi har. Vi samarbeider på tvers av selskap og enheter om å vurdere hvilke løsninger som er best for trikke- og T-banetilbudet som helhet, både på kort og lang sikt. 

Visste du at...?

Ved utgangen av 2023 hadde vognanskaffelsesfondet vokst til 1 506 millioner kroner. Pengene skal brukes til å investere i nytt vognmateriell. 

Testprogram 2020/2021

Trikkeverksted på Grefsen base Foto: Sporveien AS

Sporveien Vognmateriell eier vognparken

Sporveien Vognmateriell het tidligere Oslo Vognselskap, men ble innlemmet i Sporveien-konsernet i 2019. Selskapet har det økonomiske ansvaret for trikkene og T-banevognene fra de blir anskaffet til de avhendes og har satt av midler i vognanskaffelsesfondet siden 2006. 

De siste årene har Sporveien Vognmateriell blant annet finansiert: 

  • store oppgraderinger og energibesparende tiltak i T-banetogene
  • bruk av lytteteknologi for å optimalisere vedlikehold på T-banetogene
  • installasjon av sensorer til nytt signalsystem i T-banetogene
  • nødvendig vedlikehold av gamle trikker inntil de nye er på plass

Les mer om Sporveien Vognmateriell og vognanskaffelsesfondet i siste årsrapport.