Thune

Trikkeholdeplass i Drammensveien.

Thune trikkeholdeplass

Thune trikkeholdeplass. Foto: Sporveien AS