St. Halvards plass (Stengt)

Tidligere trikkeholdeplass

St. Halvards plass trikkeholdeplass

Tidligere Sankt Halvards plass trikkeholdeplass. Foto: Sporveien AS

Om holdeplassen

Åpnet

St. Halvards plass åpnet som trikkeholdeplass i 2. desember 1878.

Historie

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Gamlebylinjen fra Grønlandsleiret (ved Botsfengselet). De første årene med trikkedrift i hovedstaden fantes det ikke holdeplasser slik vi kjenner de i dag. Passasjerene måtte derfor selv signalisere når og hvor de skulle av og på langs linja.