Skillebekk

Trikkeholdeplass i Drammensveien.

Skillebekk trikkeholdeplass

Skillebekk trikkeholdeplass. Foto: Sporveien AS