Nybrua

Trikkeholdeplass i Storgata.

Trikk passerer Nybrua trikkestopp. Foto