Hausmanns gate (nedlagt)

Tidligere trikkeholdeplass

Hausmannsgate trikkeholdeplass

Tidligere Hausmanns gate trikkeholdeplass. Foto: Sporveien AS

Om Stasjonen

Historie

Hausmanns gate holdeplass ble stengt i forbindelse med en større oppgradering av Storgata, og det er etablert en ny, midlertidig holdeplass i Christian Krohgs gate ved navn «Lilletorget». Arbeidene begynte 19. november 2018 og er et ledd i Trikkeprogrammet mot leveransen av nye trikker til Oslo. 

Annet

Det vil komme en ny holdeplass i nærheten av Oslo legevakt ved navn «Nybrua» som vil erstatte dagens holdeplass, men denne blir ikke åpnet før sent på høsten 2020. Inntil Nybrua holdeplass er ferdig, vil holdeplassen på Schous plass være neste stopp nordover i retning Grünerløkka. Nærmeste holdeplass i sørlig retning blir Jernbanetorget.