Bussterminalen Grønland (Stengt)

Tidligere trikkeholdeplass.

Bussterminalen Grønland trikkeholdeplass

Tidligere Bussterminalen Grønland trikkeholdeplass. Foto: Sporveien AS

Om Stasjonen

Åpnet

Strekningen i Schweigaards gate der holdeplassen ligger ble tatt i bruk som trikketrasé i 1957.

Historie 

Traseen gikk fra Jernbanetorget til Oslo gate, gjennom Vognmannsgata og Schweigaards gate. Dagens holdeplass ble trolig etablert rundt 1990, i forbindelse med at sporet ble flyttet til dagens posisjon (det lå tidligere midtstilt), samt åpningen av Bussterminalen og Gallleri Oslo i 1987.