Utvikling av T-banetilbudet

Gjennom flere, store prosjekter skal vi få et moderne T-banesystem i Oslo. Det bygges ny T-banelinje til Fornebu og vi skal installere nytt signalsystem, øke kapasiteten med nye T-banevogner og oppgradere Majorstuen stasjon.

MX-tog på Brynseng T-banestasjon

I løpet av få år vil kapasiteten i T-banenettet betydelig utvidet. Foto: Sporveien AS

Storslått satsing på T-bane

T-banesystemet vil bli modernisert i høyt tempo i årene som kommer. Vi forbereder oss på en fremtid med bedre infrastruktur og kapasitet til å frakte flere passasjerer.

Fire store prosjekter skal sammen gi et historisk løft og øke kapasiteten, sikkerheten, driftsstabiliteten og hastigheten til T-banen. I tillegg blir linjenettet utvidet.  

Nytt signalsystem

Det nye signalsystemet er basert på CBTC-teknologi (Communication Based Train Control) og betyr at vi endelig får digital styring av T-banen. Det betyr at togene kan kjøres halvautomatisk og med bedre flyt i trafikken, som igjen vil øke kapasiteten.

Fornebubanen

Fornebubanen utvider linjenettet med en ny bane mellom Majorstuen og Fornebu i Bærum. Dette er den største utvidelsen av T-banen på mer enn 50 år.

Nye T-banevogner

T-banen skal få nye vogner for å dekke økningen i kapasitet fra Fornebubanen, det nye signalsystemet og prosjektet på Majorstuen stasjon. Vi leder arbeidet med å anskaffe vognene.

Oppgradert Majorstuen stasjon

For å ta imot Fornebubanen oppgraderer vi Majorstuen T-banestasjon med større plattformer, to spor til tunellen, flere adkomster og ny gangbru i vest. Store areal og ærverdige bygg blir åpnet for publikum.

T-baneprogrammet

Prosjektene for å modernisere og øke kapasiteten til T-banen er samlet i T-baneprogrammet. Vi leder programstyret som ellers består av Ruter, Fornebubaneetaten og én representant fra de ansatte i Sporveien. T-baneprogrammet koordinerer moderniseringen og utvidelsen av T-banesystemet i Oslo.