Tåsen

T-banestasjon på Sognsvannsbasen.

Tåsen T-banestasjon

Tåsen T-banestasjon. Foto: Sporveien AS