Storo T

T-banestasjon på T-baneringen.

Storo stasjonskunst

Storo T-banestasjon. Foto: Sporveien AS