Montebello

T-banestasjon på Kolsåsbanen.

Montebello stasjon

Montebello T-banestasjon. Foto: Sporveien AS