Godlia

T-banestasjon på Østensjøbanen.

Godlia T-banestasjon

Godlia T-banestasjon. Foto: Sporveien AS