Bekkestua T

T-banestasjon på Kolsåsbanen.

MX 3000 på Bekkestua

Bekkestua T-banestasjon. Foto: Sporveien AS