Reklame

Vi leier ut og utvikler reklameflater om bord og på stasjoner for å skape inntekter til mer kollektivtrafikk.

Illustrasjon fra årsrapport 2019. Sporveien media.

En av våre mange reklameflater i byen. I tillegg har vi reklame om bord på T-baner, trikker og busser. Foto: Sporveien AS

Gode reiseopplevelser

Du har sikkert lagt merke til reklamen på stasjoner, holdeplasser, trikker, T-baner og busser. Det er vi som leier ut reklameplassen og utvikler nye digitale reklameløsninger i kollektivtrafikken. 

Vi er opptatt av at reklamen skal være relevant for dere som reiser, redusere følelsen av ventetid og bidra til en bedre reiseopplevelse totalt sett. Derfor legger vi vekt på at reklameflatene skal holde høy standard, ha innbydende design og være godt vedlikeholdt. 

Inntekter til kollektivtrafikken

Overskuddet fra trafikkreklamen går tilbake til kollektivtrafikken og gjør tilbudet bedre. I 2023 var bidraget fra trafikkreklame på hele 124 millioner kroner. Vårt mål er å øke bidraget i årene som kommer, derfor jobber vi blant annet med å digitalisere flere T-banestasjoner og utvikle digitale reklameflater på de nye trikkene. 

Det er datterselskapet Sporveien Media AS som administrerer og utvikler trafikkreklamen på stasjoner, holdeplasser og lehus, samt i trikker, T-banevogner og busser. Selskapet har avtale og samarbeider med JCDecaux om å utvikle reklameflatene i kollektivsystemet. 

Reklamevirksomhet

All kommersiell virksomhet på arealer som Sporveien forvalter krever tillatelse og i de alle fleste tilfeller en betaling for muligheten til å drive kommersielt på et trafikalt knutepunkt. All reklamevirksomhet forvaltes gjennom Sporveien Media AS som kan kontaktes via epost:

sporveienmedia@sporveien.com