Utviklingen av linjenumrene på trikken og T-banen

Vi kan starte historien på to steder. Den generelle forklaringen er at alle numre har eksistert en gang, men da enkelte linjer ble lagt ned flyttet man ikke numrene på alle de andre for at de skulle være i rekkefølge.

Nærbilde av frontrute og linjeskilt på en trikk  med  grønne blader i bakgrunnen. Foto.

Trikkelinje 17. Foto: Sporveien AS.

1910

Opprinnelig brukte man ikke linjenummer. Nummerering av trikkelinjene startet 4. september 1909 på daværende Kristiania Elektriske Sporveis («Blåtrikkens») linjer fikk disse numrene:

1. Jernbanetorvet - Majorstuen
2. Jernbanetorvet - Frogner 
3. Jernbanetorvet - Bygdø  
 
Noen måneder senere følger Kristiania Sporveisselskab etter, fra 17. januar 1910 nummerer de linjene sine slik:

4. Grefsen / Sandaker- Munkedamsveien
5. Kampen - Munkedamsveien 
6. Homansby - Oslo 
7. Homansby - Thorshaug 
8. Vaalerengen - Sagene 
9. St. hanshaugen - Rodeløkken 
10. Fæstningen - Stortorvet / St. hanshaugen

1928

Altså full logikk i 1910. Etterpå kommer en lang rekke endringer, hvor man til slutt har tatt i bruk alle numrene 1-17 for trikken, og den første busslinjen til Sporveien fra 1927 blir hetende 18:
 
Slik var nummereringen mot slutten av 1928:

Bytrikk

Forstadsbanene Ekebergbanen, Østensjøbanen, Bærumsbanen og Holmenkolbanen hadde ikke linjenumre på denne tiden:

0. Sagene - Ring 1 Majorstuen - Stortorvet - Gamlebyen 
2. Østbanen - Frogner - Majorstuen 
3. Skøyen- Drammensveien - Gamlebyen 
4. Grefsen - Fæstningen 
5. Majorstuen - Frogner - Østbanen 
6. Vaalerengen - Stortorvet - Majorstuen 
7. Ullevaal haveby - Stortorvet - Kampen 
10. Korsvold - Stortorvet - Vestbanen - Skillebæk / Skøyen 
11. Sandaker - Stortorvet - Majorstuen
12. Trondhjemsveien - Dronningens gate - Briskeby - Majorstuen 
15. Majorstuen - Briskeby - Østbanen - Kampen
16. Skillebæk - Vestbanen - Østbanen - Vaalerengen 
17. Ullevaal Haveby Adamstuen - Stortorvet - Rodeløkken
 
Som vi ser mangler 8, 9, 13 og 14. De hadde eksistert tidligere, og numrene ble holdt av.

Buss

18. Loelvdalen - Østbanen - Alex. Kiellands Plass
 
Ettersom flere busslinjer kom til fikk de fortløpende numre opp til 29. Fra 30 og oppover var forbeholdt de andre busselskapene, SBC osv. Det var først etter et system som fortalte hvilken hovedvei ut av byen de gikk. Men så slo man sammen ruter, og noe av logikken forsvant.

1954

I 1954-1956 var alle linjenumrene i bruk (bokstaven E etter linjenummer indikerte at den ikke kjørte hele driftsdøgnet):

O. Sagene -Ring 
1. Sinsen - Østbanen - Briskeby - Majorstuen 
2. Gamlebyen - Østbanen - Frogner - Majorstuen 
3. Skøyen - Drammensvn. - Dronningens gate - Sinsen 
4. Vippetangen - Kjelsås
5. Majorstuen - Frogner - Østbanen - St. Hanshaugen - Sagene 
6. Etterstad - Østbanen - Stortorvet - Majorstuen 
7. Ullevål Hageby - Stortorvet - Østbanen - Kampen
8. Sagene - Grünerløkka - Stortorvet
9E. Ullevål Hageby - Stortorvet - Østbanen 
9E. Ullvål Hageby - Stortorvet - Østbanen - Etterstad 
10. Skillebekk - Vestbanen - Østbanen - Grefsen Jernb. st. 
11. Kjelsås/Grefsen - Disen - Stortorvet - Majorstuen 
11E. Majorstuen - Stortorvet - Østbanen 
11E. Majorstuen - Stortorvet - Disen 
12. Majorstuen - Briskeby - Østbanen - Kampen 
13. Sinsen- Stortorvet - Sagene
14E. Disen - Dronningens gate - Frogner - Majorstuen 
15E. Majorstuen - Briskeby - Østbanen 
15E. Majorstuen - Briskeby - Dronningens gate - Sinsen 
16. Skøyen - Vestbanen - Østbanen - Etterstad 
17. Sinsen - Stortorvet - Ullevål Hageby

1966

Da T-banen kom fra 1966 ble linjenumrene fra trikken videreført der. Trikkelinje 3 Skøyen-Bøler ble T-banelinje 3 Østensjøbanen og trikkelinje 4 Østbanen-Lambertseter ble T-banelinje 4 Lambertseterbanen. Men fra nå og inn på 1990-tallet var linjenummeret aldri synlig på vognene, det var kun for intern nummerering.

1970

Trikk

1. Sinsen - Dronningens gate - Briskeby - Majorstuen
2. Kjelsås/Disen - Dronningens gate - Frogner - Majorstuen
7. Ullevål Hageby - Stortorvet - Sinsen 
9. Østbanen - Skøyen - Jar 
9B. Østbanen - Skøyen 
11. Kjelsås - Stortorvet - Majorstuen 
16. Ljabru - Østbanen - Drammensveien - Skøyen

T-bane

3. Jernbanetorget – Skullerud
4. Jernbanetorget – Bergkrystallen
5. Jernbanetorget – Grorud

Vestlige baner

14. Nationaltheatret – Kolsås
___Nationaltheatret – Frognerseteren
___Nationaltheatret – Lijordet
___Nationaltheatret – Sognsvann
Holmenkolbanen, Røabanen og Sognsvannsbanen hadde altså ikke linjenumre. De fikk senere 81-83, men var aldri synlig på vognene.

1995

I begynnelsen av 1995 var linjenettet slik:

Trikk

1. Ljabru - Jernbanetorget - Briskeby - Majorstuen 
2. Sagene - Jernbanetorget - Frogner - Majorstuen 
7. Ullevål Hageby - Stortorvet - Torshov - Sinsen 
8. Ljabru - Jernbanetorget - Stortorvet - Ullevål Hageby
10. Avløs/Jar - Jernbanetorget - Sinsen - Grefsen st./ Disen 
11. Kjelsås - Sinsen - Stortorvet - Majorstuen 
12. Kjelsås - Torshov - Jernbanetorget - Frogner - Majorstuen 
13. Majorstuen - Homansbyen - Jernbanetorget – Skøyen

T-bane

3. Stortinget - Skullerud 
4. Sognsvann - Stortinget - Bergkrystallen 
5. Stortinget - Vestli
6. Stortinget- Ellingsrudåsen 
14. Stortinget - Kolås
15. Stortinget - Frognerseteren 
16. Stortinget - Østerås
 
Men da finner noen ut at de ønsker en opprydding i linjenumrene, slik at folk ikke skal bli forvirret (i hvilken grad forvirringen var reell og at det hadde noen betydning før 1995 er uvisst). Alle ensifrede numre skal forbeholdes T-banen, alle numre 10-19 for trikken, og 20 og oppover for bybussene. Nummerendring ble gjort 8. april 1995, men i starten var Kolsåsbanen fortsatt linje 14 mens den ble bygd om til T-bane. Først fra 25.11.1995 var den nye logikken fullført. Og som man ser mangler noen linjenumre fra starten. Det var nok helst fordi man ikke ville endre flere numre enn nødvendig. Altså var prinsippet om ett siffer på T-banen viktig, og ikke at det var fortløpende numre. Ledige numre var nettopp ledige numre:

T-bane

1. Frognerseteren - Helsfyr / Bergkrystallen 
2. Ellingsrudåsen - Østerås 
3. Sognsvann - Skullerud 
4. Kolsås - Bergkrystallen
5. Blindern - Vestli
8. Kolsås - Helsfyr/ Skullerud

Trikk

10. Avløs/Jar - Aker brygge - Jernbanetorget - Sinsen - Grefsen st./Disen 
11. Kjelsås - Sinsen - Stortorvet - Homansbyen - Majorstuen 
12. Kjelsås- Torshov - Jernbanetorget - Frogner - Majorstuen 
13. Majorstuen - Homansbyen - Jernbanetorget - Skøyen/Jar
15. Sagene - Jernbanetorget - Aker brygge - Frogner - Majorstuen
17. Ullevål Hageby - Stortorvet - Torshov - Sinsen 
18. Ljabru - Jernbanetorget - Stortorvet - Ullevål Hageby
19. Ljabru - Jernbanetorget - Briskeby - Majorstuen
 
Her kjenner vi igjen en del av dagens nummerering. Trikkelinjene 10 og 15 er borte, andre har fått forandret rute. Hull i nummereringen har det nesten alltid vært, men hvert hull kan forklares.