Zeeshan Mohammad kåret til årets renholder i Norge

I anledning "renholdernes dag" kåres hvert år årets renholder i Norge. Prisen gikk i år til renholder Zeeshan Mohammad, som jobber hos Sporveien Trikken på Grefsen trikkebase i Oslo.

Prisvinneren (i midten) omgitt av representanter fra Fagforbundet, Sporveiens største fagforening OSA, og ledelsen i Sporveien ved blant annet trikkesjef Birte Sjule og Sporveissjef Cato Hellesjø. Foto: Sporveien

Prisvinneren (i midten) omgitt av representanter fra Fagforbundet, Sporveiens største fagforening OSA, og ledelsen i Sporveien ved blant annet trikkesjef Birte Sjule og Sporveissjef Cato Hellesjø. Foto: Sporveien.

Han vant prisen i skarp konkurranse med andre nominerte renholdere rundt om i Norge.

Juryen trakk blant annet frem at prisen for «Årets renholder» deles ut til en person som har ytt en spesiell innsats for renholdsfaget, sine kollegaer og kvalitetsutvikling av renholdstjenesten. Personen har også utmerket seg gjennom det daglige arbeidet og ytt «det lille ekstra!»

– Vi gratulerer Zeeshan med prisen og er stolte av at vinneren er fra Sporveien, sier konsernsjef Cato Hellesjø, som selv var til stede i forbindelse med prisoverrekkelsen.

Det er Fagforbundet som står bak kåringen.

I all hemmelighet troppet ledelsen i Fagforbundet opp på Grefsen trikkebase tidligere denne uken og med seg hadde de den prestisjefylte prisen i bagasjen. Mohammad fikk overrakt prisen under en markering i vognhallen på trikkebasen der han ble hyllet av både representanter fra Fagforbundet og kollegaer i Sporveien.

Årets renholder
Prisen for årets renholder gikk i år til renholder Zeeshan Mohammad, som jobber hos Sporveien Trikken på Grefsen trikkebase i Oslo. Her mottar han prisen.

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.