Vil nå ut til dobbelt så mange arbeidstakere med nye nettsider

Hard konkurranse: NoA Ignite vant konkurransen om å lage nytt intranett og nye nettsider for Sporveien.

Fra venstre prosjekteier Liv Skotner (Sporveien), Nicoline Bjerge (Sporveien), Vibeke Bassøe (NoA Ignite), Cecilie K. Hårvik (NoA Ignite).

Fra venstre prosjekteier Liv Skotner (Sporveien), Nicoline Bjerge (Sporveien), Vibeke Bassøe (NoA Ignite), Cecilie K. Hårvik (NoA Ignite).

Nylig signerte Sporveien en avtale med NoA Ignite for utvikling av nye, moderne og brukervennlige nettsider og intranett. Etter en hard konkurranse med stor interesse fra markedet, valgte Sporveien NoA Ignite. Dette på bakgrunn av deres ekspertise og vellykkede erfaring med lignende prosjekter.

NoA Ignite forteller at de er svært klare til å ta på seg prosjektet.

– Vi er begeistret for å bli valgt som Sporveiens samarbeidspartner i dette viktige prosjektet. Vi gleder oss til å komme i gang med prosjektet, som både er komplekst og spennende, forteller prosjektleder Cecilie K. Hårvik.

  Vil bli mer attraktive for arbeidstakere

  En sentral del av prosjektet er å presentere Sporveien på en mer attraktiv måte for potensielle ansatte. Tidligere spørreundersøkelser har vist at bare 3 av 10 arbeidstakere ser Sporveien som et aktuelt sted å jobbe. Med de nye nettsidene ønsker kollektivtransportselskapet, som i dag har 3 330 ansatte, å styrke merkevaren og omdømmet. I tillegg er det et viktig mål å gjøre det enklere for alle å komme i kontakt med Sporveien.

  Prosjekteier Liv Skotner forteller at hun er veldig glad for at prosjektet nå er godt i gang.

  – Sporveien er på en spennende effektiviserings- og endringsreise med mange spennende prosjekter innenfor teknologi med nytt signalsystem, nye T-banevogner og en rekke store utbyggingsprosjekter. Da er vi helt avhengig av riktig kompetanse og å kunne presentere Sporveien på en langt bedre måte enn i dag. I tillegg ønsker vi å være mer tilgjengelige overfor alle samarbeidspartnere, eiere og naboer, sier hun.

  Kvitter seg med utdaterte løsninger

  Sporveien har behov for å oppgradere sine nettsider og intranett, da de nåværende løsningene bærer preg av utdatert teknologi og manglende brukervennlighet. Prosjektet vakte stor interesse blant mulige leverandører. Etter en omfattende vurderingsprosess med 11 kvalifiserte tilbydere, falt valget på NoA Ignite.

  NoA Ignite, med sitt erfarne team basert i Oslo, Stockholm, København og Krakow, består av hele 400 ansatte. De vil jobbe tett sammen med Sporveien for å utvikle skreddersydde løsninger som oppfyller organisasjonens behov. De har tidligere blant annet utviklet nettsider for Ruter og Bane NOR.

  Avhengig av å kunne lese på mobil

  Arbeidet med å forbedre internkommunikasjonen i Sporveien startet allerede i 2022, da selskapet implementerte Viva Engage (tidligere Yammer) for å bedre kommunikasjonen med de operative ansatte. Da 80 prosent av de ansatte ikke arbeider på kontor, er de avhengige av mobile løsninger. Neste skritt i prosessen er utviklingen av det nye intranettet og de nye nettsidene, hvor NoA Ignite vil bidra med design og utvikling.

  Sporveien ser frem til en spennende reise sammen med NoA Ignite som samarbeidspartner og gleder seg til å presentere mer moderne og brukervennlige digitale løsninger.

  Om Sporveien

  Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser. Konsernet har om lag 3 300 ansatte og en omsetning på fem milliarder kroner. Sporveien jobber kontinuerlig med å forbedre kollektivtilbudet og skape en bedre reiseopplevelse for Oslos innbyggere. Mer informasjon om Sporveien finnes på www.sporveien.com.

  Om NoA Ignite

  NoA Ignite er et anerkjent selskap som spesialiserer seg på utvikling av digitale løsninger og nettapplikasjoner. Med sin erfarne stab og ekspertise har de levert vellykkede prosjekter for en rekke store kunder. Med 400 ansatte i Oslo, Stockholm, København og Krakow er NoA Ignite rustet til å takle komplekse utfordringer og levere skreddersydde løsninger som oppfyller kundens behov. Mer informasjon om NoA Ignite finnes på deres nettside www.noaignite.no Åpnes i ny fane .


  Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

   

  Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

   

  Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.