Vil gjøre noe med Oslofolks dårlige refleksvaner: – Redd for å kjøre på noen

Oslofolk er dårligst i hele landet på å bruke refleks. Det har Sporveien sett seg lei på og frir nå til byens befolkning med gratis reflekser.

Illustrasjon fra kampanjen: Sporveien

Illustrasjon fra kampanjen: Sporveien.

Mens omtrent halvparten av befolkningen generelt bruker refleks, bruker kun 1 av 3 refleks i Oslo. Det viser tellinger utført av Ipsos for Trygg Trafikk.

At folk ikke bruker refleks merkes for dem som ferdes mye ute i trafikken. Sporveien, som kjører trikk, T-bane og buss, opplever til stadighet at folk er lite synlige i bybildet i mørket.

– At folk ikke bruker refleks utgjør en stor fare i trafikken. Jeg vil jo ikke kjøre på noen fordi de ikke synes i mørket, og håper virkelig at folk blir flinkere til å bruke refleks, sier trikkefører Sebastian Haugland.

Bilde av trikkefører Sebastian Haugland. Foto: Sporveien
Bilde av trikkefører Sebastian Haugland. Foto: Sporveien


Deler ut gratis reflekser

Med en ny reflekskampanje og utdeling av tusenvis av gratis reflekser, håper Sporveien derfor å gjøre noe med de dårlige refleksvanene til byens befolkning.

– Vi oppfordrer alle til å bruke refleks. Det kan redde liv, og er svært viktig for sikkerheten til dem som ferdes ute i byen. Førerne våre er avhengig av å se folk på lang avstand for å kunne stoppe i tide. Vi vil ikke ha noen ulykker, verken med trikk, T-bane eller buss. Derfor ønsker vi, på en hyggelig måte, å minne folk om viktigheten av å bruke refleks, sier Torgeir Kristiansen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Sporveien.

I hele oktober deler Sporveien ut gratis reflekser på Servicepunktene på Jernbanetorget, Nationaltheatret og Majorstuen T-banestasjoner. Sporveien har også tatt i bruk T-banestasjoner, T-baner og trikker til informasjon for å minne alle om å bruke refleks.

Bilde av Torgeir Kristiansen. Foto: Sporveien
Bilde av Torgeir Kristiansen. Foto: Sporveien


Gatebelysning gir falsk trygghet

Tall fra Trygg Trafikk viser at de fleste ulykkene skjer i byene og når folk krysser gata. Lys fra biler og butikkvinduer konkurrerer om oppmerksomheten og gjør det vanskelig å se fotgjengere uten refleks.

– Det er vanskelig å se folk som går ute i mørket med mørke klær og uten refleks. Det ville gjort jobben min betydelig enklere hvis folk hadde tatt på seg refleksen når de gikk ut døra hjemme, sier trikkefører Sebastian Haugland.

Færre ulykker

Til tross for oslofolks dårlige refleksvaner, har aldri før antall ulykker og alvorlige hendelser med trikk og T-bane vært lavere. Antallet kollisjoner for trikk er halvert siden 2007, til tross for at annen trafikk i bybildet har økt. Den gode statistikken er resultat av langsiktig og iherdig innsats.

– I Sporveien har vi en tydelig nullvisjon for skader og ulykker, og derfor frir vi nå til de myke medtrafikantene våre om å bruke refleks, sier Kristiansen i Sporveien, og legger til:

– Vi håper etterspørselen er så stor at vi går tom for de gratis refleksene!

Bilde av Sporveiens reflekskampanje på Grønland T-banestasjon. Foto: Sporveien
Bilde av Sporveiens reflekskampanje på Grønland T-banestasjon. Foto: Sporveien

Kilder: https://www.tryggtrafikk.no/ga/refleks/refleksbruk-og-synlighet/ Åpnes i ny fane


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.