Velkommen til lansering av Oslos nye trikker!

Den aller første av totalt 87 nye og moderne trikker har endelig ankommet Oslo. Følg det digitale festarrangementet 12. oktober 2020 kl.17:00.

Den aller første av totalt 87 nye og moderne trikker har endelig ankommet Oslo. Denne historiske milepælen i Oslos omfattende satsning på trikketilbudet er en stor begivenhet for hele byen som selvfølgelig må feires!

Vi har derfor den store gleden av å invitere til en digital festlansering fra trikkehallen vår på Grefsen mandag 12. oktober kl.17:00, som sendes på en skjerm nær deg. Vi byr på et variert program med mye spennende innhold, så hold av tidspunktet!

Følg lanseringen ved å trykke her. (åpnes i ny fane)

Eller: Delta på Facebook-arrangementet! (åpnes i ny fane)

Digitalt arrangement

Det er spesielle tider, hvor helse og sikkerhet må settes først. Det veier spesielt tungt i Sporveien, en bedrift med mange ansatte som fyller en samfunnskritisk rolle. På grunn av den pågående koronapandemien er en digital lansering den beste og tryggeste løsningen for din helse og sikkerhet.

Velkommen!


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.