Utslippsfri anleggsplass når Alnabru bussanlegg skal bli helelektrisk

Antall elbusser i hovedstaden øker. På Alnabru i Oslo skal Sporveien etablere et helelektrisk bussanlegg med plass til 61 elektriske busser.

Illustrasjonsfoto av nye Alnabru bussanlegg. Foto: Sporveien.

Illustrasjonsfoto av nye Alnabru bussanlegg. Foto: Sporveien..

Anlegget skal stå ferdig i 2023, og er et viktig steg på veien til en utslippsfri kollektivtrafikk i Oslo-området.

– Byrådets mål er at Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby. En viktig del av det arbeidet er å gjøre alle bussene utslippsfrie, noe de skal bli innen bare et par år. Det er bra for miljøet, men det er også bra for Oslofolk, som vil få renere luft, mindre støy og mer komfortable reiser. Derfor er jeg veldig fornøyd med at Alnabru bussanlegg kun skal betjene elektriske busser i årene som kommer, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav (MDG).

Consto Anlegg Øst er av Sporveien tildelt oppgaven med anleggsarbeidene. Bussoperatøren Unibuss, som også er et datterselskap av Sporveien, er av Ruter tildelt oppgaven med å etablere selve ladeutstyret som monteres i etterkant av de tyngre anleggsarbeidene.

Bussanlegg AS er et heleid datterselskap av Sporveien AS som eier, utvikler og leier ut infrastruktur for bussdrift i hovedstadsområdet.

Håndterer 61 elektriske busser

Nye miljøkrav i kollektivtrafikken forutsetter videreutvikling og utvidelse av bussanleggene i og rundt hovedstaden. Bussanleggene benyttes til service, parkering og vask av busser. Elektrifisering av bussparken krever tilrettelegging for lading av elbusser og dermed også mer areal til nettstasjoner og ladeutstyr i tilknytning til bussanleggene.

– Utvikling av bussanleggene handler i stor grad om modernisering, kapasitetsutvidelser og tilrettelegging for fossilfri og utslippsfri bussdrift. Etter oppgraderingen blir anlegget på Alnabru tilrettelagt utelukkende for elbusser, og vil ha en kapasitet på 61 elektriske busser, kontra 30 elektriske busser per i dag, sier Jan Erik Ruud Olsen, daglig leder i Sporveiens datterselskap Bussanlegg AS.

Byggestart er planlagt sommeren 2022 og ferdigstillelse i løpet av høsten 2023.

– Dette er et fremtidsrettet oppdrag som passer oss godt med tanke på geografi, arbeidets art og for en viktig oppdragsgiver som Sporveien, Norges største leverandør av kollektivtrafikk, er. Det er viktig for oss å bidra til det grønne skiftet, sier daglig leder Morten Karlsen i Consto Anlegg Øst.

– Vi ser frem til å gjennomføre prosjektet i nært samarbeid med Sporveien, legger Karlsen til.

Utslippsfri byggeplass

Ruter som bestiller og markedsfører kollektivtrafikken i Oslo og omegn, er fornøyd med Sporveiens og entreprenørens respons på initiativet om å ta steget videre med utslippsfri utførelse også under ombyggingen.

– I 2019 var dette Nordens største ladeanlegg for elbuss, og etter ombygging dobles antall busser som kan lade samtidig. For bybusser ser vi nå at elektrisk drift totalt sett er billigere, renere og mindre energikrevende enn diesel. Som et bidrag til å redusere utslipp er det flott at også byggeplassen blir utslippsfri når Alnabru bussanlegg nå skal utvides, sier Jon Stenslet, leder for Materiell og anlegg i Ruter.

Også samferdsels og miljøbyråden er fornøyd med utslippsfri anleggsplass:

– Det er fantastisk at vi får gjennomført byggeprosjektet helt utslippsfritt. For noen få år siden var det en fjern drøm, men nå får vi det til fordi kommunen stiller krav og fordi vi har en fremoverlent bransje som er ivrig etter å være med på det grønne skiftet, sier hun.

Dette skal gjøres:

  • Etablering av cirka 31 nye bussoppstillingsplasser for el-busser med ny veioppbygning, som er tilnærmet dobling av dagens kapasitet.
  • Fundamenter for leveranse av ladeinfrastruktur
  • Utvidelse av eksisterende nettstasjoner for å hensynta behov for økt kapasitet med ny ladeinfrastruktur ute på anlegget og verkstedet
  • Trekkerør inkludert kabler til ny ladeinfrastruktur og utvidelse av infrastruktur i eksisterende nettstasjoner
  • Sanering av to dieseltanker i bakken som ikke lengre vil være i bruk
  • Etablering av områdebelysning
  • Montering av likerettere og ladestolper

Grønnere anlegg i hele byen

Bussanlegg AS og Sporveien har siden 2015 jobbet med å tilrettelegge for omstilling til utslippsfrie busser i Oslo og deler av Viken. I tillegg til bussanlegget på Alnabru er har det blitt oppgradert og bygget ut flere bussanlegg både på Skui og Bekkestua i Bærum, og på Rosenholm, Mortensrud og Stubberud i Oslo. Arbeidene gjøres i samarbeid med Ruter.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Daglig leder i Bussanlegg AS, Jan Erik Ruud Olsen: 907 57 453, jan.erik.ruud.olsen@sporveien.com.

Kommunikasjonssjef i Sporveien, Ina Helen Østby: 481 54 148, ina.helen.ostby@sporveien.com

Pressekontakt i Ruter: 400 01 518, presse@ruter.no


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.