Trikken tilbake på nye, oppgraderte spor nedenfor Storokrysset

Sporveiens julegave til alle som reiser med trikk i Oslo, er ferdigstillingen av infrastrukturarbeidene mellom Storo og Sandaker senter. Torsdag 16. desember tas hele trikketraseen i bruk, til planlagt tid.

Første dag på nye spor for trikkene utenfor Sandaker senter (foto: Sporveien).

Første dag på nye spor for trikkene utenfor Sandaker senter (foto: Sporveien).

Kartet viser med blå markering hvor i Grefsenveien og Sandakerveien det har pågått byggearbeider.


FAKTA OM TRIKKEPROGRAMMET
•I 2013 setter Oslo kommune i gang Trikkeprogrammet.
•I 2015 vedtar bystyret i Oslo at trikketilbudet i hovedstaden skal fornyes ved kjøp av nye trikker og opprustning av Oslos gater. I tillegg må mange gamle vann- og avløpsrør byttes ut.
•I 2015 får Sporveien hovedansvaret for Trikkeprogrammet av byrådet i Oslo, og i dag er Sporveien overordnet ansvarlig for gjennomføringen – i samarbeid med Bymiljøetaten og Ruter.
•Trikkeprogrammet er Sporveiens investeringsprogram for trikk og omfatter innkjøp av 87 nye, moderne trikker, oppgradering av infrastruktur og trikkeskinner og utvikling av trikkebaser (garasje, verksted og vaskeanlegg).
•Målet med Trikkeprogrammet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud.
•De nye trikkene vil være standardtrikker med en vel utprøvd teknologi tilpasset Oslos forhold.
•Som del av Trikkeprogrammet i Oslo ligger det en plan for infrastrukturoppgraderinger som tar utgangspunkt i at Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten koordinerer og samkjører sine respektive oppgraderingsplaner.
•De nye trikkene er planlagt levert for testkjøring i Oslo fra og med 2020.
•Målet er at alle nye trikker skal være på plass i Oslos gater i løpet av 2024.
•Sporveien og Ruter samarbeider om arbeidet som skjer i design- og teknisk utviklingsfase, og om hvordan de 87 nye trikkene skal brukes og inngå i det totale, fremtidige kollektivtrafikktilbudet etter levering.

Les mer om alle deler av Trikkeprogrammet på Fremtidensbyreise.no Åpnes i ny fane


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.