Trikken tilbake på Ekebergbanen etter omfattende vedlikeholdsarbeid

Endelig er trikken tilbake mellom Ekebergparken og Oslo Hospital.

Første trikk ut! Det vil bli etterarbeider, men endelig går trikken på hele Ekebergbanen igjen! Her et bilde fra Holtet mandag ettermiddag.

Første trikk ut! Det vil bli etterarbeider, men endelig går trikken på hele Ekebergbanen igjen! Her et bilde fra Holtet mandag ettermiddag.

Sporveien har utført et omfattende vedlikeholdsarbeid på den nedre delen av Ekebergbanen. Noe etterarbeider gjenstår, men en milepæl er nådd - og det beste: trikken går på hele strekningen igjen!

– En av byens flotteste trikkestrekninger

Mandag 6. mai kjørte den første trikken med passasjerer igjen på hele strekningen, til glede for veldig mange. Fra i dag, tirsdag, skal trafikken gå som normalt.

– Trikken gir oss en grønnere by. Den er en del av byens identitet og viktig for Oslos klimastrategi. De nye trikkene har plass til langt flere passasjerer og tilgjengeliggjør kollektivtilbudet for alle. Det gleder meg at de nye trikkene er å se også på en av byens flotteste trikkestrekninger, mellom Oslo Hospital og Ekebergparken, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Marit Vea (V).

Vi vet at trikken har vært savnet her

Ekebergbanen er nå godt rustet for å møte fremtidens behov, både med tanke på befolkningsvekst og nye trikker.

– Trikken betyr mye for mange. De neste årene kan vi doble antall reiser med trikk til hele 100 millioner passasjerer årlig. Sporveien har modernisert og forlenget levetiden på Ekebergbanen. Det er godt å kunne ønske de reisende velkommen tilbake. Vi vet at trikken har vært savnet her, sier konsernsjef i Sporveien Birte Sjule.

Vedlikeholdsarbeidet på Ekebergbanen var strengt nødvendig for å sikre fortsatt trikkedrift til og fra Ljabru, til glede for alle som bor i området. Nå kan trikken kjøre med noe høyere fart, enn den har gjort de siste årene.

Takk til naboer og reisende!

Sporveien vil takke alle berørte naboer og reisende for tålmodigheten gjennom anleggsperioden.

Dette har Sporveien gjort på strekningen:

  • Skiftet ut gamle og slitte trikkeskinner
  • Skiftet u t pukk og gamle sviller
  • Lagt nye kabelkanaler
  • Skiftet ut kontaktledningsmaster og kontaktledningsanlegg
  • Byttet sporveksler og lagt av nye spor over Geitabru
  • Fjellsikret strekningen mellom Ekebergparken og Konows gate

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.