Tilbake til normal kapasitet i forbindelse med oppstart av skole og barnehager

Mandag 27. april gjenopptas det ordinære rutetilbudet for kollektivtrafikken i forbindelse med at skolenes 1.-4.-trinn starter opp igjen.

Illustrasjonsbilde: T-bane og trikk på Jar

Illustrasjonsbilde: T-bane og trikk på Jar .

23. mars ble det innført et tilpasset tilbud med færre avganger for å prioritere ressursene riktig, og sikre tilgang til nok førere. Ettersom samfunnet gradvis gjenåpner vil kollektivtrafikken gå tilbake til tilnærmet ordinært rutetilbud fra mandag 27. april, slik det opprinnelig var satt opp i rutetabellene.

Fremdeles gjelder oppfordringen om å unngå å reise kollektivt hvis man ikke må.

Les mer om dette hos  Ruter Åpnes i ny fane .

Oppfordrer alle til å følge reiserådene

Reiserådene er utarbeidet ut fra smittevernhensyn, og bygger på myndighetenes utvidede og skjerpede retningslinjer. Reiserådene gjelder syv dager i uken, hele døgnet.

  • Ikke reis hvis du ikke må - bruk sykkel eller gå hvis du har mulighet.
  • Vis hensyn og hold anbefalt avstand.
  • Ikke gå om bord hvis du ikke kan holde anbefalt avstand– vent på neste buss/trikk/T-bane/båt.
  • Reis utenom rushtid hvis du kan.
  • Dersom du er syk eller kan være smittet skal du ikke reise kollektivt.
  • Følg alle anbefalinger fra myndighetene.

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.