Thor Gjermund Eriksen ny styreleder i Sporveien

På Sporveiens bedriftsforsamling 23. juni 2022 ble Thor Gjermund Eriksen valgt til ny styreleder i Sporveien.

Thor Gjermund Eriksen ny styreleder i Sporveien. Foto: NRK/Ole Kaland

Thor Gjermund Eriksen ny styreleder i Sporveien. Foto: NRK/Ole Kaland.

Thor Gjermund Eriksen har en lang karriere bak seg med topplederstillinger i mediebransjen blant annet som konsernsjef og adm.dir. i A-pressen/Amedia, sjefredaktør i Dagbladet og leder av politisk avdeling i Aftenposten. Han har de ni siste årene vært Kringkastingssjef i NRK (adm.dir. og ansvarlig redaktør), og tiltrer til høsten rollen som administrerende direktør i Norsk Tipping.

Eriksen har bred erfaring innenfor samfunns- og næringsliv og har de senere årene ledet store og komplekse organisasjoner hvor han har gjennomført endringsprosesser knyttet til effektivisering, omstilling og digitalisering.

– Det blir utrolig spennende å nå engasjere seg i et selskap som betyr noe for oslofolk hver eneste dag. Kollektivtrafikken er inne i en svært spennende tid med høyt aktivitetsnivå, mange store og samfunnsviktige prosjekter som skal gjennomføres, og ikke minst en avgjørende periode hvor det er særdeles viktig å få de reisende tilbake igjen til gode reisevaner etter koronapandemien. Jeg ser frem til å ta over vervet som styreleder i Sporveien, og bidra til å videreutvikle konsernet i årene som kommer. Sporveien har demonstrert en betydelig evne til å effektivisere egen virksomhet og på den måten levere på samfunnsoppgradet «Mer kollektivtrafikk for pengene» hver eneste dag. Konsernet har en naturlig rolle også i å drive bransjen videre innenfor bærekraft, digitalisering og effektivisering i årene som kommer, sier Thor Gjermund Eriksen.

Sporveien ønsker også å takke avtroppende styreleder Einar Enger for godt samarbeid og solid innsats i ni år, hvorav de siste ett og et halvt som styreleder.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.