Tekniske problemer på Sporveiens signalanlegg

Det siste døgnet har tekniske utfordringer med signalanlegget på T-banen medført stans og forsinkelser på enkelte linjer. Også trikken mellom Bekkestua og Lilleaker/Øraker er berørt av signalfeil, og er per tid innstilt.

De fleste T-banelinjer kjører nå tilnærmet som normalt, men det må fortsatt påregnes noen forsinkelser (foto: Sporveien).

De fleste T-banelinjer kjører nå tilnærmet som normalt, men det må fortsatt påregnes noen forsinkelser (foto: Sporveien).

T-banens linje 2 Røabanen og linje 1 Holmenkollbanen opplevde problemer med signalanlegget torsdag denne uken. Disse utfordringene er nå løst, og T-banen kjører igjen helt ut til henholdsvis Østerås og Frognerseteren.

I dag tidlig, fredag, oppsto det problemer med et signalanlegg på Grorud, grunnet vanninntrengning i signalrommet. T-banen har inntil nylig kjørt med vanlig frekvens på linje 4 og 5, men fra og med nå og inntil videre vil linje 4 snu på Veitvet. Linje 5 kjører som normalt og vil betjene stasjonene mellom Veitvet og Vestli, men antall T-banevogner på denne strekningen vil grunnet endringen være noe redusert.

Som følge av utfordringene med signalanlegget kan det tidvis oppstå forsinkelser, også på andre linjer.

Konsekvenser for trikken
Det er utfordringer med elektroniske kort i signalanlegget for trikken til Bekkestua, noe som gjør at trikken på linje 13 i en periode fremover er innstilt mellom Lilleaker og Øraker. Det vil kjøres maxitaxi mellom Lilleaker, Øraker og Jar frem til feilen er utbedret.

Sporveien jobber målrettet med feilretting i signalanlegget. Utskifting av kort og kontroll kan ta noe tid, men vi arbeider for at trafikken til Bekkestua kommer i gang igjen snarest mulig.

Fokus på sikkerhet
– Det skal være trygt for de reisende å reise med oss. For Sporveien er sikkerheten til passasjerene det viktigste, noe som gjør at vi tar alle signalfeil på alvor og jobber så raskt vi kan for å løse dem. Vi beklager overfor de reisende at situasjoner med signalfeil kan oppstå, men heldigvis er siste tids hendelser noe som ikke skjer altfor ofte, sier Sporveiens presse- og mediekontakt, Tone S. Tuhus.

Sporveien beklager ulempen for de reisende som er berørt, og henviser til oppdatert reiseinformasjon på Ruter.no og i Ruter-appen.Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.