Syv kilometer nye T-baneskinner

Siden februar har Sporveien gjennomført nødvendig vedlikeholdsarbeid på T-banestrekningen gjennom sentrum av Oslo. Nå er arbeidet ferdigstilt.

Mer enn 200 sikringsbolter er satt for å sikre fjellet i veggene og taket i T-banetunnelen under Oslo sentrum. Foto: Jan Rustad/Sporveienn.

Mer enn 200 sikringsbolter er satt for å sikre fjellet i veggene og taket i T-banetunnelen under Oslo sentrum. Foto: Jan Rustad/Sporveienn.

Flere kilometer infrastruktur er oppgradert med blant annet nye skinner og sikring av fjellet i tunnelen.

Arbeidene som nå er gjennomført av Sporveien i T-banetunnelen under Oslo, er såkalt preventivt vedlikehold. Oppgraderingene er gjort for å forlenge levetiden til infrastrukturen der alle T-banelinjene i Oslo kjører gjennom samme tunnel under sentrum av Oslo mellom Majorstuen og Tøyen og videre opp til Helsfyr og Carl Berners plass. Vedlikeholdsarbeidet er utført på nattestid de siste ukene.

– Prosjektet har vært vellykket, og ble avsluttet til planlagt tid. Nå er tunnelen bedre rustet for fremtiden, etter at vi har gjennomført nødvendig vedlikehold som tilrettelegger for at T-banen skal kunne være enda mer driftssikker og pålitelig for de som reiser med den hver eneste dag også i tiden fremover, sier prosjektleder Kyrre Chapman i Sporveien.

Dette er blant arbeidene som nå er gjennomført:

 • Byttet 7 kilometer med skinner
 • Gjennomført mer enn 450 «skinnesveis»
 • Sprøytet 733 kvadratmeter betong på tunnelveggene
 • Drypp- og fjellsikret nærmere 1 500 m2
 • Satt over 200 sikringsbolter for å sikre fjellet i veggene og taket i tunnelen
 • Oppgradert strømskinneanlegget
 • Tilrettelagt for nytt signalsystem (CBTC)
 • Utbedringer knyttet til strømanlegget


  Bilde: Flere kilometer med nye skinner er lagt under Oslo. Det er over 3 000 grader når skinnene sveises sammen. Foto Jan Rustad/Sporveien.


  Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

   

  Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

   

  Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.