Stortinget T-banestasjon gjenåpnet

Siden den omfattende brannen i Grensen i Oslo sentrum, har det vært utfordringer for kollektivtrafikken. I dag kunne Sporveien gjenåpne Stortinget T-banestasjon for publikum, og starte arbeidet med reetablering av infrastrukturen for Trikken.

Trappene til stasjonen før og etter vask.

Trappene til stasjonen før og etter vask.

Etter brannen i Oslo sentrum har Stortinget T-banestasjon ikke vært betjent. Stasjonen har hatt stengte innganger og det har vært stengt for av- og påstigning etter at det ble påvist røykgasser og byggestøv inne på stasjonsområdet. I tillegg fikk stasjonen vannskader.

Tirsdag rundt kl. 13.00 kunne stasjonen igjen tas i bruk for ordinær av- og påstigning.

– Vi er veldig glade for å endelig kunne gjenåpne Stortinget T-banestasjon for de reisende. Sporveien har gjennomført en grundig vask av bygg og stasjonsområde på Stortinget, kontroll og kvalitetssikring av alle tekniske systemer, samt reparasjon og driftsettelse av heiser og rulletrapper, sier Ina Helen Østby, kommunikasjonssjef i Sporveien.

Inngangene i Akersgata og Grensen er fortsatt stengt for publikum, selv om stasjonen for øvrig betjenes som normalt. Samtlige andre innganger til stasjonen er åpnet, og alle T-banetog stopper for av- og påstigning som normalt.

Reetablering av trikkeinfrastrukturen startet tirsdag

Også trikken har hatt utfordringer i etterkant av brannen, ved å ikke kunne kjøre gjennom området i Grensen. Tirsdag startet Sporveien arbeidet med trikkeinfrastrukturen som ble ødelagt og fjernet.

– Vi ser frem til å kunne prøvekjøre sporet – trolig i kveld eller i morgen, sier Ina Helen Østby, kommunikasjonssjef i Sporveien.

Når trikkesporet og kjøreledningen er godkjent, vil først linje 19 komme tilbake i sitt normale rutemønster, før også vanlig drift av linje 17 og 18 blir gjenopptatt.

Lift arbeider ved kjøreledning i Grensen etter brannen "Foto: Sporveien".


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.