Sprengkulda forskyver Sporveiens arbeid på Ekebergbanen

Tirsdag skulle man igjen sette inn buss for trikk på nedre del av Ekebergbanen, men ekstremkulda forskyver oppstart med en uke.

Foto av trikk på i vinterlandskap på Ekebergbanen. Foto: Sporveien

Foto av trikk på i vinterlandskap på Ekebergbanen. Foto: Sporveien.

Så langt har alt gått som planlagt med Sporveiens arbeid mellom Ekebergparken og Oslo Hospital. Nye skinner er lagt på inngående spor, og i jula tok man en pause slik at trikken kunne gå som normalt på strekningen. Tirsdag skulle entreprenørene ta fatt på utgående spor, i retning Ljabru, men ekstremkulda forskyver oppstarten.

For kaldt til å jobbe med stål ute

Banesjef trikk i Sporveien, Tone Manum forklarer at det er både sikkerhets- fagmessige og menneskelige utfordringer knyttet til å jobbe ute med stål i så streng kulde.

– Vi utsetter omleggingen av sporet med en uke og det er flere grunner til dette: Det er svært utfordrende for våre anleggsarbeidere å jobbe med stål ute i så streng kulde. I tillegg umuliggjør kulda å legge om sporet på en forsvarlig måte. Vi har sett på alternative løsninger, men dette var den beste, sier Manum.

Trikken fortsetter som normalt ei uke

Det betyr at trikken går som normalt på strekningen frem til 15. januar kl. 20.00. Om alt går som planlagt starter fase 2 av vedlikeholdsarbeidet da. Det blir buss for trikk mellom Ekebergparken og Oslo Hospital frem til jobben er ferdigstilt til sommeren.

I denne perioden skal Sporveien jobbe på utgående spor, i retning Ljabru.

Dette skal gjøres på nedre del av Ekebergbanen:

 • Riving av skinner, sviller og kjøreledning.
 • Utskifting av overbygning, som er gammelt pukk og sviller.
 • Utskifting av gamle og slitte trikkeskinner.
 • Legging av nye kabelkanaler.
 • Utskifting av kontaktledningsmaster og kontaktledningsanlegg.
 • Arbeid med rekkverk.
 • Innlegging av sviller og skinner.


Les mer om arbeidene på Sporveiens informasjonsside: Ekebergbanen nedre - Sporveien AS Åpnes i ny fane

 • Se Ruter.no for informasjon om avvikstrafikk med buss for trikk

  For mer informasjon, kontakt:

  Tonje Bergmo
  kommunikasjonsansvarlig
  tonje.bergmo@sporveien.com
  tel: 989 60 885  Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

   

  Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

   

  Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.