Sporveien vedlikeholder Ekebergbanen

I høst vedlikeholder Sporveien ballastpukken langs trikketraseen på Ekebergbanen. Trikken er fortsatt i drift mens arbeidet pågår.

Ilustrasjonsfoto, Bråten trikkeholdeplass. Foto: Sporveien/Katrine Holland

Ilustrasjonsfoto, Bråten trikkeholdeplass. Foto: Sporveien/Katrine Holland.

Vedlikeholdsarbeidet er på strekningen mellom Bråten og Ekebergparken, og gjelder holdeplassene Bråten, Kastellet, Sørli, Sportsplassen, Holtet, Jomfrubråten og Ekebergparken. Ekebergbanen går fra Konows gate til Ljabru på en strekning over cirka 6,7 kilometer. Den eldste delen av strekningen er nesten 100 år gammel.

– Godt og planmessig vedlikehold er viktig for Trikken i Oslo. Vi starter vedlikeholdsarbeidet på Bråten holdeplass denne uken og arbeider oss nedover til Ekebergparken holdeplass. Arbeidene består i første omgang av at vi renser pukken under trikkeskinnene, supplerer med ny pukk og «pakker sporet» slik at avstanden mellom holdeplassene og trikkene blir korrekt. Dette gir mindre støy og forebygger for slitasje, sier banesjef Trikk i Sporveien, Tone Manum.

Når det er glatt, bruker trikken bremsesand for å bremse ned ved holdeplassene. Etter en stund blir det liggende en del sand i pukken under skinnene. Pukken i trikketraseen skal stabilisere trikkeskinnene slik at disse ikke rører på seg, og også sikre drenering av vann og forhindre tele. Hvis det kommer jord og sand i pukken, gir dette grobunn for vekst av ugress og gjør at pukken ikke fungerer optimalt.

God nabo

Sporveien gjennomfører vedlikeholdet når trikken er ute av drift om natten, for å unngå at arbeidene påvirker reisetilbudet.

Kollektivselskapet er opptatt av å være en god nabo, og sørger for å varsle de som bor i nærheten og andre berørte parter om arbeidet, både i forkant og underveis mens arbeidet går sin gang.

Rensearbeidet er planlagt å være ferdig før jul.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.