Sporveien utfører vedlikeholdsarbeid ved Stortinget T-banestasjon

Fra mandag 3. til onsdag 5. april skal Sporveien utføre vedlikeholdsarbeid på sporet ved Stortinget T-banestasjon. T-banen kjører derfor ikke mellom Majorstuen og Stortinget via Nationaltheatret i denne perioden.

Stortinget T-banestasjon/foto Sporveien AS

Stortinget T-banestasjon/foto Sporveien AS.

Sporene ved Stortinget T-banestasjon bærer preg av slitasje og har behov for oppgradering. Dette skyldes blant annet alderdom og belastning på infrastrukturen gjennom flere år med mange reisende og hyppige avganger.

– I Sporveien jobber vi hver dag for å sikre en stabil T-banedrift og tilrettelegge for økt kapasitet i årene fremover. Derfor er det viktig for oss å ta vare på infrastrukturen vår og utføre jevnlig vedlikehold. Vi ønsker på forhånd å takke for tålmodigheten hos de som reiser med kollektivtrafikken og blir berørt av ulempen arbeidet vårt medfører disse tre dagene. Gevinsten er en mer driftsstabil T-bane som rustes for fremtiden, sier Thor Georg Sælid, konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien.

Dette skal gjøres i påskeukens første dager:

  • Vedlikehold av spor
  • Fornyelse av deler på fundamenteringen til spor

Arbeidet er lagt til påskeuken, fordi det da som regel er litt færre reisende og dermed færre som blir berørt i perioden arbeidene pågår.

Alternative reisetilbud

T-banen kjører alternativt reisemønster på alle linjer og det settes opp hyppigere avganger med Trikken mandag til onsdag. For reiseinformasjon, se Ruters reiseplanlegger.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.