Sporveien stenger Østensjøveien for å støpe ny bru

Fra natt til fredag 3. mars til søndag 5. mars stenger Sporveien Østensjøveien for å støpe ny T-banebru over veien. Bilister, fotgjengere og syklister må finne alternative reiseveier i byggeperioden.

NY BRU: Sporveien støper natt til fredag ny T-banebru over Østensjøveien, og må derfor stenge Østensjøveien for biler, fotgjengere og syklister, Foto: Sporveien

NY BRU: Sporveien støper natt til fredag ny T-banebru over Østensjøveien, og må derfor stenge Østensjøveien for biler, fotgjengere og syklister, Foto: Sporveien.

T-banestrekningen mellom Brynseng og Hellerud T-banestasjoner gjennomgår en fullstendig oppgradering med ny T-banetrasé, ny tunnel og to nye bruer. Helgen 3. til 5. mars skal nye Østensjøveien bru støpes.

Prosjektleder for Østensjøbaneprosjektet, Henning Johnsen i Sporveien, understreker at støp og herding av den nye brua etter planen skal være ferdig i god tid før morgenrushet mandag 6. mars, da Østensjøveien gjenåpnes for normal ferdsel.

– Med støp av nye Østensjøveien bru tar Sporveien et stort skritt i fornyelsen av Østensjøbanen. Arbeidet og fremdriften i prosjektet går så langt etter planen, og passasjerene vil merke stor effekt av to nye bruer, en helt ny T-banetunnel og flunkende ny infrastruktur når alt skal stå klart til høsten, sier prosjektlederen i Sporveien.

Prosjektleder: Henning Johnsen i Sporveien. Foto: Sporveien AS

Reisetilbud i byggeperioden

For bilistene finnes det alternative omkjøringsruter i perioden Østensjøveien blir stengt. For fotgjengere og syklister er det imidlertid ikke tilsvarende gode alternativer i området. Når Sporveien stenger Østensjøveien natt til fredag, er alternative ruter enten alt for lange, eller innebærer stier og trapper ikke alle klarer å ferdes i.

Sporveien har derfor i samarbeid med Ruter blitt enig om en løsning hvor alle som har behov for det, kan reise kostnadsfritt med T-banen mellom Høyenhall og Brynseng T-banestasjoner i byggeperioden. Skal du reise videre, må du løse billett som vanlig.

For reiseinformasjon, se Ruter.no eller bruk Ruter-appen.

– Til alle som benytter Østensjøveien til daglig, og som nå i helgen må finne alternative reiseveier, ønsker vi på forhånd å takke for tålmodigheten. Av sikkerhetshensyn kan ingen passere under brua mens den støpes, men vi lover å åpne straks det er forsvarlig, sier Sporveiens prosjektleder Henning Johnsen.

MYE TRAFIKK: Særlig i morgen- og ettermiddagsrushet kjører mange biler gjennom Østensjøveien. Fredag blir det stengt. FOTO: Sporveien

Fakta om fornyelsen av Østensjøbanen

  • T-banestrekningen mellom Brynseng og Hellerud T-banestasjoner blir fullstendig oppgradert med ny T-banetrasé, ny tunnel og to nye bruer
  • Bakgrunnen for oppgraderingen av Østensjøbanen er at T-banestrekningen Etterstad–Hellerud har hatt en nesten hundre år gammel infrastruktur, inkludert to bruer som er/var på slutten av sin levetid.
  • Gamle Bryn bru ble heist vekk i oktober 2022. I februar 2023, etter bygging av nye søyler og landkar, ble ny Bryn bru heist inn
  • Den bratte og kurvede T-banetraseen mellom Bryn bru og Hellerud er opprinnelig en tidligere trikketrasé beregnet for helt andre hastigheter enn dagens, og ikke minst fremtidens T-banedrift
  • Høsten 2021 startet arbeidet med å fornye strekningen Etterstad–Hellerud på Østensjøbanen
  • Byggingen av den nye T-banetunnelen startet i april 2022
  • September 2023 er T-banetunnelen og -traseen som helhet planlagt å være ferdig
  • I siste del av 2023/2024 vil det bli utført eventuelle etterarbeider
  • Les mer om arbeidene på Østensjøbanen på prosjektets informasjonsside på Sporveien.com Åpnes i ny fane

For mer informasjon, kontakt:

Sven Christian Stenvaag
Kommunikasjonsrådgiver i Sporveien
sven.christian.stenvaag@sporveien.com

+47 90 87 37 86Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.