Sporveien søker ny leverandør til våre nye nettsider og vårt nye intranett!

Sporveien søker dere som kan lage våre nye nettsider og vårt nye intranett.

Modernisering av digitale flater

Sporveien er i gang med en omfattende modernisering av de digitale flatene og konkurransen som nå er utlyst omhandler anskaffelse av ny publiseringsløsning, design og utvikling av både nytt intranett og nye nettsider.

Sporveien har et stort mangfold av ansatte. Både førere av trikk, T-bane og buss, fagarbeidere, renholdsmedarbeidere, ingeniører, IT-spesialister og øvrige administrativt ansatte er bare noen av ansattgruppene i Sporveien. Dette gjør selskapet mangfoldig og det er mange ulike behov som skal ivaretas. Rundt 80 prosent av de ansatte er operative og disse har liten tilgang til PC i arbeidstiden, og benytter for det meste mobil. Leverandøren må levere en fleksibel, intuitiv og tilpasningsdyktig løsning som støtter dagens og fremtidens behov. Videre er det viktig for Sporveien at løsningen kan bidra til forenkling av arbeidsdagen for de ansatte.


Meld deres interesse

Anbudet ligger ut her: https://anbud.sporveien.com/EC... Åpnes i ny fane

Vi er veldig glade for den gode responsen som allerede er kommet på utlysningen, men tar veldig gjerne imot enda flere som kunne tenke seg oppdraget!

Vi gleder oss til å høre fra dere.

Svarfristen er 23. januar 2023.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.