Sporveien skifter sporveksler på Nybrua

Natt til fredag starter arbeidet med å bytte ut de slitte sporvekslene til trikken på Nybrua. Trikkene fra Grünerløkka og Trondheimsveien snur før Nybrua, og det blir buss for trikk fra Heimdalsgata til Jernbanetorget. Arbeidet pågår til 14. mai.

UTSLITT: Sporvekslene på Nybrua er utslitt og må byttes. At sporvekslene er så lange, og i tillegg ligger på en bru, gjør arbeidet mer komplisert enn vanlig.

UTSLITT: Sporvekslene på Nybrua er utslitt og må byttes. At sporvekslene er så lange, og i tillegg ligger på en bru, gjør arbeidet mer komplisert enn vanlig..

Den som jevnlig passerer Nybrua har sett dem - trikkeførere som må ut i sporet for å styre sporvekselen manuelt. Når sporvekslene på Nybrua nå endelig skal skiftes ut, utfører Sporveien samtidig andre nødvendige tiltak.

– Sporvekslene og drivmaskin til vekslene er utslitte og må skiftes. Dette har medført at trikkeførerne har måttet gå ut i gata og legge over vekselen manuelt, noe som har stjålet unødig tid for de reisende. Om litt over tre uker er disse problemene heldigvis historie, sier Banesjef Trikk i Sporveien, Tone Manum.

Det skal nå støpes ny betongsåle, og tilkomsten til kabler og skinner vil bli bedre når man nå bygger nye kasser som rommer alle koblinger. Det gjør vedlikehold og reparasjoner mindre tid- og ressurskrevende enn det har vært på Nybrua hittil.

– I tillegg har asfaltdekket blitt tæret ned av vær og trafikk, og det blir en forbedring for alle trafikanter når vi nå legger nytt dekke etter utskiftningen av sporvekslene, sier Tone Manum i Sporveien.

Lange sporveksler

Sporvekslene på Nybrua er blant de lengre sporvekslene man kan finne i Oslo. De er på mellom 30-40 meter, mens andre sporveksler kan være så korte som 5-6 meter.

– Lengre sporveksler innebærer at jobben er litt mer komplisert og tar litt lengre tid enn vanlig. I tillegg er det utfordrende å jobbe oppå en bru, som stiller høyere krav til tetting, sier Manum.

Utskiftningen av sporvekslene på Nybrua er en del av et større vedlikeholdsprogram hvor totalt 38 sporveksler i trikkenettet skal fornyes. På Nybrua skal jobben være gjort i løpet av søndag 14. mai.

Buss for trikk

Det vil i byggeperioden være begrensninger i fremkommeligheten for biltrafikken over Nybrua, med bare ett felt åpent. Taxiholdeplassen på brua fjernes midlertidig i samme periode.

Trikkepassasjerene som skal inn til byen vil kunne bytte til buss for trikk ved Heimdalsgata trikkeholdeplass. Derfra går bussene inn til Jernbanetorget. Reisende finner oppdatert reiseinformasjon som gjelder i byggeperioden på ruter.no eller i Ruter-appen.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.