Sporveien skifter sporveksel over Storokrysset

Buss for trikk: Mens Sporveien skifter sporveksel ovenfor krysset, og Bymiljøetaten arbeider langs sporet mellom Disen og Glads vei, blir det buss for trikk en uke.

Buss for trikk: Mens Sporveien skifter sporveksel ovenfor krysset, og Bymiljøetaten arbeider langs sporet mellom Disen og Glads vei, blir det buss for trikk en uke.

Sporveien fortsetter arbeidet med å fornye trikkens infrastruktur. Fra tirs 30. mai skiftes sporvekselen ovenfor Storokrysset i Grefsenveien. Arbeidene vil pågå til og med man 5. juni, og medfører buss for trikk i en uke mellom Storo og Kjelsås.


Mens Bymiljøetaten skal arbeide nær trikkesporene mellom Disen holdeplass og Glads vei, benytter Sporveien anledningen til å gjøre et nødvendig bytte av sporveksel litt ovenfor Storokrysset. Begge tiltakene innebærer at man må stenge trikketrafikken, og det er derfor fornuftig å jobbe samtidig for å minimere perioder med alternativt reisetilbud.

– Sporveien skifter en sporveksel nord for Storokrysset, i Grefsenveien der hvor trikken kan svinge nordover når den kommer fra trikkehallen på Grefsen. Arbeidet pågår på dagtid fra tirsdag 30. mai til mandag 5. juni, sier vedlikeholdssjef Ole Jonny Stavheim i Sporveien.

Dermed fortsetter man arbeidet med å fornye trikkens infrastruktur i området. Mange husker nok kanskje at Sporveien skiftet skinner og sporveksler midt i Storokrysset tre uker i fjor høst. Denne gangen vil arbeidet i mindre grad påvirke andre trafikanter i området.

Bymiljøetaten jobber også

Sporveien gjør sitt arbeid samtidig som Bymiljøetaten arbeider nær sporene mellom Disen holdeplass og Glads vei, der de etablerer opphøyde sykkelfelt i Grefsenveien.

For Sporveien følger utskiftningen av sporvekselen ved Storo annet arbeid med sporveksler, blant annet på Nybrua der man nylig jobbet i tre uker for å fornye infrastrukturen.

– Arbeidet på Storo nå er en del av et større program for å skifte ut gamle og slitte sporveksler, sier vedlikeholdssjef Ole Jonny Stavheim i Sporveien.

Reisende finner oppdatert reiseinformasjon i arbeidsperioden i Ruter-appen eller på ruter.no.

For mer informasjon, kontakt:

Sven Christian Stenvaag
Kommunikasjonsrådgiver i Sporveien
sven.christian.stenvaag@sporveien.com

+47 90 87 37 86
Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.