Sporveien ruster opp trikketraseen over Rådhusplassen

Arbeidet starter mandag 30. mai og er planlagt å vare til torsdag 9. juni.

Det vil være stengt for trikk over Rådhusplassen og Aker Brygge i arbeidsperioden (foto Sporveien).

Det vil være stengt for trikk over Rådhusplassen og Aker Brygge i arbeidsperioden (foto Sporveien)..

Bakgrunnen er at Sporveien skal gjennomføre flere nødvendige vedlikeholdsarbeider i området. Det vil være stengt for trikk over Rådhusplassen og Aker brygge i arbeidsperioden.

Langs trikketraseen over Rådhusplassen skal det delvis legges nytt dekke. I tillegg er det planlagt tiltak på Kontraskjæret og Aker Brygge trikkeholdeplasser, for å møte krav til universell utforming. I løpet av stengeperioden skal det også byttes skinnegang og asfalteres i nærliggende Cort Adelers gate.

Sporveien gjennomfører arbeidene på dag- og kveldstid, mellom kl 07 og 23. Det er ikke planlagt å arbeide i pinsehelgen.

Arbeidet omfatter blant annet fjerning av asfalt og heller, lettere gravearbeider og asfaltering. Tiltakene som skal gjennomføres er et viktig skritt i retning av et trikketilbud som kan brukes av alle, uavhengig av funksjonsnivå.

Nærmeste trikkeholdeplass i arbeidsperioden vil være Nationaltheatret. For reiseinformasjon, se Ruter.no/avvik (åpnes i ny fane) eller bruk Ruter-appen.


FAKTA OM TRIKKEPROGRAMMET

• I 2015 vedtar bystyret i Oslo at trikketilbudet i hovedstaden skal fornyes ved kjøp av nye trikker og opprustning av Oslos gater. I tillegg må mange gamle vann- og avløpsrør byttes ut.

• I 2015 får Sporveien hovedansvaret for Trikkeprogrammet av byrådet i Oslo, og i dag er Sporveien overordnet ansvarlig for gjennomføringen – i samarbeid med Bymiljøetaten og Ruter.

• Trikkeprogrammet er Sporveiens investeringsprogram for trikk og omfatter innkjøp av 87 nye trikker, oppgradering av infrastruktur og trikkeskinner og utvikling av trikkebaser (garasje, verksted og vaskeanlegg).

• Målet med Trikkeprogrammet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud.

• De nye trikkene er standardtrikker med en vel utprøvd teknologi tilpasset Oslos forhold.

• Som del av Trikkeprogrammet i Oslo ligger det en plan for infrastrukturoppgraderinger som tar utgangspunkt i at Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten koordinerer og samkjører sine respektive oppgraderingsplaner.

• De nye trikkene er planlagt levert for testing i Oslo fra og med vinteren 2020/2021.

• Målet er at alle nye trikker skal være på plass i Oslos gater i løpet av 2024.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.