Sporveien moderniserer trikkeføreropplæringen

Tirsdag testet byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav Sporveiens nye trikkesimulator. Den nye simulatoren gjør opplæringen av førerne bedre og enklere.

TRIKKEFØRER FOR EN DAG: Tirsdag testet Sirin Stav Sporveiens nye trikkesimulator. – Den nye trikkesimulatoren er en god investering, sier hun. Stav ble veiledet av førsteinstruktør Firizat Jusufi. Foto: Stian Olsson/Sporveien

TRIKKEFØRER FOR EN DAG: Tirsdag testet Sirin Stav Sporveiens nye trikkesimulator. – Den nye trikkesimulatoren er en god investering, sier hun. Stav ble veiledet av førsteinstruktør Firizat Jusufi. Foto: Stian Olsson/Sporveien.


Som en del av anskaffelsen av 87 nye trikker til Oslo har Sporveien anskaffet en trikkesimulator. Hensikten med simulatoren er å gi trikkeførerne en virkelighetsnær opplæring i trygge rammer, i tillegg til teoriopplæringen og den praktiske opplæringen førerne får i reell trafikk allerede i dag.

– Trikken er Oslos sjel, og jeg reiser med den om jeg kan. Det er utrolig viktig med gode trikkeførere som gjør en kjempejobb med å frakte folk trygt og raskt rundt i byen vår hver eneste dag. Den nye trikkesimulatoren er en god investering i allerede flinke og trygge trikkeførere, sier byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG).


Stav fikk en gjennomgang av hvordan simulatoren fungerer, og fikk selv prøve seg i førerstolen. Simulatoren gir et virkelighetsnært bilde av Oslo, der førerne kan teste ulike scenarier.  

Byråden har vokst opp med Kjelsåstrikken, og har en nær relasjon til Trikken: 

– Faren min var trikkekonduktør på 60-tallet. Det gjør det ekstra gøy for meg å kunne prøve denne moderne trikkesimulatoren som skal brukes i opplæringa fremover. Det kommer godt med når de 87 nye, universelt utforma trikkene dobler kapasiteten, og vi neste år reduser prisene på enkeltreiser med inntil 40 prosent, sier hun.


Vil gjøre en attraktiv karrierevei enda mer attraktiv 

Administrerende direktør i Sporveien Trikken, Birte Sjule, er fornøyd med å få ny simulator til opplæringen av trikkeførerne.

– Nå som vi har startet for fullt å ta i buk de nye trikkene i byen, vil den nye simulatoren gjøre opplæringen enklere og bedre. Jeg tror også at den vil bidra til å gjøre en attraktiv karrierevei enda mer attraktiv. Vi får et digitalt og moderne læringsverktøy som supplerer opplæringen førerne får i reell trafikk, sier Birte Sjule.  


Trikkeførerne gleder seg til nye trikker

Fram til i sommer har den nye trikken vært gjennom et testprogram der hensikten var å dokumentere at trikken er egnet til å kjøre i Oslo, og at den fungerer slik den var tenkt. Nå har Sporveien startet å rulle ut de nye trikkene på linje 17 og 18 mellom Grefsen og Rikshospitalet.

– Å få de første serieproduserte trikkene ut i trafikk betyr at vi endelig kan begynne å kjøre flere avganger med de nye trikkene. Framover kan vi ønske stadig flere velkommen om bord i helt nye trikker med bedre plass til alle, sier Birte Sjule.  

Hun kan fortelle at det er mange trikkeførere som gleder seg til å ta i bruk de nye trikkene som sitt daglige arbeidsverktøy.

Etter planen skal alle de nye trikkene være på plass innen utgangen av 2024. 


Fakta om de nye trikkene:

 • Antall: 87 nye trikker
 • Lengde 34,16 meter
 • Bredde 2,65 meter
 • Type: Urbos 100
 • Plass til: 220 passasjerer
 • USB-kontakter
 • Funksjonelle og pålitelige, med et moderne og effektivt grensesnitt mot publikum
 • Universelt utformet og 100 prosent lavgulv
 • Fire rullestolplasser i hver trikk, to per retning
 • Seks dører (mot fire på dagens trikker), med romslige og åpne dørarealer
 • God synlighet til digitale fargeskjermer utvendig og innvendig
 • Et mål for trikkeanskaffelsen har vært å anskaffe en velutprøvd trikk tilpasset Oslos forhold. De nye trikkene som har kommet til Oslo er 3. generasjon URBOS 100. Dette er en trikketype som allerede er testet, innført og tatt i bruk i flere store byer over hele verden.
 • Det foreligger en opsjon på ytterligere 60 trikker.
 • Spanske CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA, er valgt som leverandør.Fakta om Trikkeprogrammet

Oslo kommune og Sporveien gjennomfører Trikkeprogrammet, en storstilt satsing på trikk i hovedstaden. Gjennom Trikkeprogrammet utvikles neste generasjons trikketilbud i Oslo, ved å anskaffe nye, moderne trikker og oppgradere infrastruktur og trikkebaser.

Sporveien leder Trikkeprogrammet og samarbeider nært med Ruter, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten i Oslo om de ulike delene av programmet.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.