Sporveien Media og JCDecaux inngår milliardkontrakt

Kollektivtilbudet i Oslo er sikret et godt økonomisk bidrag i årene som kommer. JCDecaux får ansvaret for reklameformidling, drift og vedlikehold, og videreutvikling av kontraktens medietilbud i hovedstadsområdet.

Trikk SL79 ankommer holdeplass. Foto: Sporveien

Trikk SL79 ankommer holdeplass. Foto: Sporveien.

Landets største utendørsreklameavtale inneholder rettighetene til å formidle reklame tilknyttet kollektivtrafikken i Oslo og deler av Viken. Avtalen omfatter reklame på alle driftsarter: Trikk, buss, båt, T-bane og T-banestasjoner. Avtalen løper i 6 år fra 2024, og mulighet til forlengelse med ytterligere 2 år.

Sporveien Media har gjennomført en grundig tilbudsprosess, hvor hovedmålet hele tiden har vært å sikre milliardverdier til kollektivtrafikken i Oslo-området. Videre er det blitt lagt stor vekt på kvalitet i drift og vedlikehold, innovasjonsevne, samt bærekraft og miljøaspekter.

– Vi er godt fornøyd med å kunne inngå avtale med JCDecaux Norway AS. Valgt leverandør hadde samlet sett den beste helhetsløsningen; det vil si det beste forholdet mellom økonomi og kvalitet. Gjennom avtalen sikrer vi videre innovasjon og utvikling i forvaltningen av Norges største utendørsreklameavtale. Annonseavtalen bidrar med viktige inntekter til forbedring av kollektivtransporten i Oslo-området, sier Inge Aasen, daglig leder i Sporveien Media AS.

Inge Aasen, leder av Sporveien Media AS
Inge Aasen, leder av Sporveien Media AS

Klimanøytral forvaltning

Sporveien sin visjon er bærekraftig mobilitet for alle. Dette har stått som et viktig element for begge parter i anskaffelsesprosessen. JCDecaux har i tilbudsprosessen levert konkrete planer som vil gjøre forvaltning av kontrakten klimanøytral.

– Vi er stolte over å ha fått tillit fra Sporveien Media til å operere og ikke minst videreutvikle denne kontrakten, som er den største innen vår bransje. Vårt tilbud inneholder en rekke utviklingsforslag som vi er utålmodige etter å få realisert – til glede for både annonsørene og de reisende. Videre er det gledelig at Sporveiens og JCDecaux engasjement for bærekraft også kan gjennomsyre denne avtalen der vi vil utvikle et eget klimaregnskap for avtalen og kontinuerlig arbeide for å redusere klimakonsekvensene, sier Øyvind Markussen, administrerende direktør i JCDecaux Norge AS.

Øyvind Markussen, adm.dir. i JC Decaux, Norge AS
Øyvind Markussen, adm.dir. i JC Decaux, Norge AS

Finansierer kollektivtrafikken

Utendørsreklame er en viktig bidragsyter til finansieringen av kollektivtilbudet i Oslo og deler av Viken. Overskuddet fra reklamesalget blir brukt til videreutvikling og styrking av kollektivtilbudet. Det er Sporveiens datterselskap Sporveien Media AS som har ansvaret for forvaltning og drift av reklameinstallasjoner i tilknytning til trikk, T-bane, buss og båt i Oslo og deler av Viken.

JCDecaux tar over kontrakten 1.1.2024.

For ytterligere informasjon:

Administrerende direktør i JCDecaux, Øyvind Markussen.

Oyvind.markussen@jcdecaux.com / 916 76 090

Kommunikasjonssjef i Sporveien, Ina Helen Østby.

Ina.helen.ostby@sporveien.com / 481 54 148


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.