Sporveien Media og Clear Channel forlenger samarbeidet

Sporveien Media forlenger samarbeidsavtalen med Clear Channel til utgangen av 2023. Avtalen innebærer at Clear Channel vil fortsette å forvalte reklameflater knyttet til kollektivtrafikken i Oslo og deler av Viken.

Inge Aasen og Dennis Højland Nyegaard.

Inge Aasen og Dennis Højland Nyegaard. .

Utendørsreklame er en viktig bidragsyter til finansieringen av kollektivtilbudet i Oslo og deler av Viken. Siden 2018 har reklamesalget bidratt med 350 millioner kroner som har blitt brukt til videreutvikling og styrking av kollektivtilbudet.

– Pandemien har vært en krevende periode for reklame i kollektivtrafikken, der vi har samarbeidet godt med Clear Channel. Vi ser frem til å utvikle samarbeidet og skape gode kundeopplevelser, sier Inge Aasen, daglig leder i Sporveien Media.

Sporveiens datterselskap Sporveien Media har blant annet ansvar for forvaltning og drift av reklameinstallasjoner i tilknytning til trikk, T-bane, buss og båt i Oslo og deler av Viken. Det er denne avtalen Sporveien Media nå forlenger med Clear Channel om å forvalte.

Dennis Højland Nyegaard, Country Manager i Clear Channel, er veldig fornøyd med den fornyede tillitten.

– Dette er en viktig kontrakt for oss og vi ser fram mot å fortsette det gode samarbeidet med Sporveien Media, sier Højland Nyegaard.

Fortsetter digital satsning og arbeidet med bærekraftige bykjerner

Sporveien Media og Clear Channel har en felles ambisjon om å gjøre kollektivtrafikken enda mer attraktiv som markedsføringskanal, og vil fortsette å utvikle de innovative og digitale mulighetene. De siste årene har det blant annet vært et stort fokus på å øke antallet digitale skjermer.

– Vi skal bruke det neste året til å fortsette å øke den digitale rekkevidden på T-banen ved å digitalisere flere stasjoner og modernisere de digitale skjermene langs rulletrappen på Stortinget T-banestasjon. Nå utvikler vi for fremtiden, sier Nyegaard.

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I annerledesåret 2020 ble det gjennomførte 155 millioner enkeltreiser med buss, trikk og T-bane.

Clear Channels plattform når dermed daglig flere millioner mennesker.

– Derfor har vi et tydelig mål om at vår tilstedeværelse skal bidra til hyggeligere, mer dynamiske og mer bærekraftige bykjerner. Vi er stolte av å være samarbeidspartnere med Sporveien Media, og at vi sammen kan jobbe mot en mer bærekraftig bykjerne, sier Nyegaard.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.